Skip to main content

21 mai 2024

Programul Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare a lansat apelul AM2A1B – Tranzitia de la asistenta de urgenta la includerea socială și sustenabilă și autonomă a refugiaților ucraineni în societatea romanească – componentele 2 și 3

Loading

Organismul Intermediar Azil, Migrație și Integrare, Inspectoratul General pentru Imigrări / MAI, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare:

AM2A1B – Tranziția de la asistența de urgență la includerea socială și sustenabilă și autonomă a refugiaților ucraineni în societatea romănească – componentele 2 si 3

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 11.003.850 lei.

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 16 iunie 2024, ora 16:00.

Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare. 

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AM2A1B

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.

Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.

Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Ghidul specific aferent apelului:

Ghid specific AM2A1B- Componente 2,3 FINAL

Cerere-de-finantare-AM2A1B

Anexa_2_Grila_evaluare_admisibilitate_calitate_ponderi_apel (1)

 

Sursa aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent