Skip to main content

08 februarie 2024

Programul Interreg IPA România-Serbia lansează procesul de consultare a cetățenilor și potențialilor beneficiari din aria Programului, pentru perioada post-2027

Loading

În conformitate cu solicitarea Comisiei Europene, Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) lansează un proces extins de consultare a potențialilor beneficiari și a cetățenilor din aria Programului Interreg IPA România-Serbia, pentru a pregăti viitoarele inițiative de cooperare transfrontalieră dintre România și Serbia (post-2027).
Acest demers reprezintă o oportunitate semnificativă prin care este sprijinită și promovată, în mod activ, implicarea comunităților locale și a actorilor interesați din aria Programului, în modelarea unui viitor sustenabil, prosper și sigur.

În acest sens, în perioada 01 februarie – 30 septembrie 2024, pe site-ul oficial al Programului (www.romania-serbia.net), cetățenii dar și potențialii beneficiari ai viitorului Program de cooperare transfrontalieră România-Serbia, vor putea să-și aducă propriile contribuții la definirea priorităților strategice pentru perioada post-2027.

Prin intermediul noii secțiuni de pe site-ul Programului, intitulată Interreg LISTENS, Communities THRIVE!, publicul interesat este invitat să-și împărtășească propria experiență cu Programul Interreg și să își exprime viziunea pentru perioada post-2027, prin intermediul unor chestionare special dedicate.

Rezultatele obținute prin intermediul procesului de consultare vor ghida atât Comisia Europeană în procesul de creionare a viitorului Politicii de Coeziune și a Programelor Interreg, cât și autoritățile Programului Interreg IPA România-Serbia, în definirea priorităților și obiectivelor care vor putea primi finanțare dincolo de perioada actuală de programare (2021-2027).
Pe tot parcursul acestui demers, Autoritatea de Management din cadrul MDLPA va colabora activ cu toți cei interesați, asigurând transparența și accesibilitatea, inclusiv prin intermediul canalelor social-media și pe parcursul evenimentelor ce vor fi organizate în anul 2024.

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent