Skip to main content

05 septembrie 2023

Programul INTERREG EUROPE anunță lansarea apelului cu numărul 3 în primul trimestru al anului 2024

Loading

Programul INTERREG EUROPE, cu o alocare totală de 379 milioane de euro FEDR[1], finanțează proiecte de cooperare interregională între actorii politicii regionale. Obiectivul acestor proiecte este de a îmbunătăți implementarea politicilor de dezvoltare regională ale regiunilor participante, inclusiv a programelor de investiții pentru locuri de muncă și creștere economică (Investments for Jobs & Growth) – în conformitate cu misiunea programului descrisă în regulamentul ETC (UE) 2021/1059 (Articolul 33 alin. a).

Parteneri eligibili sunt instituții publice, organisme de drept public și organisme non-profit, iar mecanismul de finațare se realizează prin implementarea unui proiect de cooperare interregională în care organizații din diferite țări lucrează împreună pe o  problemă comună de politică publică (de exemplu, adoptarea lentă a tehnologiilor digitale de către IMM-uri dintr-un anumit sector, dificultatea de prevenire a dezastrelor provocate de inundații în zonele rurale, dezvoltarea insuficientă a energiei regenerabile, grupuri dezavantajate slab integrate pe piața muncii, strategii teritoriale integrate neperformante). Un proiect de cooperare Interreg Europe valorifică experiența dobândită în regiunile participante[2]. Prin schimbul de experiență, bune practici și, atunci când este relevant, testând abordări inovatoare, regiunile participante lucrează împreună pentru a identifica noi soluții la provocările lor teritoriale și pentru a integra aceste soluții în politicile lor de dezvoltare regională.

Bugetele medii ale proiectelor depuse sunt de cca 1,44 mil. Euro FEDR, fiecare partener având un buget mediu de cca 177.000 euro, cheltuieli care acoperă: costurile cu salarii, birotică și cheltuieli administrative (calculate ca rată forfetară de 15% din costurile de personal), transport și cazare (rată forfetară de 15% din costurile de personal), expertiză și servicii externe, echipamente (în funcție de activitățile proiectului, o valoare maximă recomandată este de 7.000 euro/proiect), lucrări și infrastructură doar în cazul acțiunilor pilot (40.000-120.000 euro). Cheltuielile de pregătire ale proiectului sunt sub formă de sumă forfetară – 17.500 euro total.

Programul a lansat deja două apeluri de propuneri de proiecte în anul 2022 (05 aprilie- 31 mai), respectiv în anul 2023 (15 martie – 09 iunie), iar următorul se estimează că se va lansa în luna martie 2024. În primul apel au fost depuse 134 proiecte (1073 parteneri din toate statele partenere ale programului UE 27 + Elveția și Norvegia), din care au fost selectate un total 72 proiecte (42 parteneri români – România fiind pe locul 3 în clasamentul realizat în funcție de numărul parteneri dintr-o anumită țară) cu 104,2 mil. Euro FEDR contractate. Al doilea apel are în evaluare 146 proiecte depuse (1.188 parteneri din toată Europa – din care 61 parteneri români – locul 7 în funcție de număr per țară).

Informații suplimentare aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent