Skip to main content

04 iunie 2023

Programul Incluziune și Demnitate Socială lansează în consultare publică Ghidul „Sprijin pentru persoanele defavorizate în vederea asigurării alimentelor de baza/mese calde”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru persoanele defavorizate în vederea asigurării alimentelor de baza/mese calde”, apel non-competitiv, Prioritate: P10. Ajutorarea persoanelor defavorizate (Sprijin pentru cele mai defavorizate persoane în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (m) din Regulamentul FSE+ (ESO.4.13).

Bugetul alocat pentru prezentul apel este de 570.930.000,00 euro din care 513.837.000,00 euro contribuție UE și 57.093.000,00 euro contribuție națională.

 

Proiectul finanțat în cadrul acestui apel are o acoperire națională. Pentru proiectul finanțat în contextul prezentului ghid, valoarea eligibilă a proiectului, contribuția proprie, cofinanțarea UE, asistența financiară nerambursabilă solicitată vor fi defalcate automat de sistemul informatic pe cele două tipuri de regiuni de dezvoltare (mai puțin dezvoltate/ regiune mai dezvoltată) în baza unei pro-rata (pentru regiunea dezvoltată – 4,29%, iar pentru regiunile mai puțin dezvoltate – 95,71%).

Acţiuni sprijinite în cadrul apelului
Acest apel finanțează acțiuni care se va adresa persoanelor care se confruntă cu deprivare materială severă, prin acordarea de sprijin material sub formă de voucher, reprezentând o componentă a programului național „Sprijin pentru România” implementat în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022, cu modificările si completările ulterioare.

Grup-ţintă vizat de apelul de proiecte
În cadrul prezentului apel de proiecte, grupul țintă este constituit din următoarele categorii de persoane care beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde:
a. pensionari aflați în plată care beneficiază de indemnizație socială pentru pensionari cu vârsta de minim 65 de ani;
b. persoane cu dizabilități (copii si adulți) neinstituționalizați, cu handicap grav, accentuat și mediu (cu venituri reduse);
c. familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare (venit minim garantat).

În cadrul prezentului apel, se decontează parțial cheltuielile cu tichetele sociale emise pe suport electronic din fonduri externe nerambursabile, efectuate pentru o serie de destinatari finali din categoriile prevăzute la art. 3 alin (1) lit a), b) și e) din OUG nr. 63 din 9 mai 2022, în limitele de eligibilitate ale POIDS 2021-2027.

 

Sistemul informatic MySMIS2021 se va deschide pentru depunerea proiectelor în data de 23.06.2023, la ora 16.00 și se va închide 23.07.2023, la ora 16.00

Share:

asistent
Atlas - Asistent