Skip to main content

21 iulie 2023

Programul Educație și Ocupare lansează primele apeluri privind modernizarea instituțiilor pieței muncii

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează primele apeluri care vizează modernizarea instituțiilor pieței muncii, precum:

 1. Apelurile competitive „Ține pasul”

Alocarea financiară a apelurilor de proiecte este de 111.838.235,00 euro din care:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru), suma totală disponibilă este de 100.588.235,00 euro, din care contribuția UE este de 85.500.000,00 euro (85%), iar contribuția națională de 15.088.235,00 euro (15%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 11.250.000,00 euro, din care contribuția UE este de 4.500.000,00 euro (40%), iar contribuția națională este de 6.750.000,00 euro (60%).

Rata de cofinanțare:

 • Cuantumul asistenței financiare nerambursabile se stabilește în mod individual, în funcție de modalitatea de organizare juridică a solicitantului/partenerilor.

Depunerea proiectelor:

!!Data deschiderii apelului de proiecte pentru depunerea proiectelor va fi comunicată prin corrigendum la prezentul Ghid al Solicitantului Condiții Specifice cu minim 10 zile calendaristice înainte de data deschiderii apelului de proiecte.

Manualul de utilizare MySMIS2021 poate fi consultat aici.

Puteți consulta informații suplimentare despre apeluri accesând pagina MIPE/AM PEO.


 

2. Apelurile competitive „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile Societății Civile”

Bugetul alocat și rata de cofinanțare:

 • Alocarea financiară a apelului de proiecte este de 11.131.544,12 euro (contribuția UE+ contribuția națională) din care:
  – pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru), suma totală disponibilă este de 9.005.294,00 euro din care 7.654.500,00 euro alocare FSE+ (85%) și 1.350.794,00 euro alocare buget de stat (15%);
  – pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 2.126.250,00 euro din care 850.500,00 alocare FSE+ (40%) și 1.275.750,00 euro alocare buget de stat (60%).

Rata de cofinanțare:

 • Cuantumul asistenței financiare nerambursabile se stabilește în mod individual, în funcție de modalitatea de organizare juridică a solicitantului/partenerilor în conformitate cu capitolul 2.2. „Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului“ din Ghidul Solicitantului – Condiții Generale PEO.

Depunerea proiectelor:

!!Data deschiderii apelului de proiecte pentru depunerea proiectelor va fi comunicată prin corrigendum la prezentul Ghid al Solicitantului Condiții Specifice cu minim 10 zile calendaristice înainte de data deschiderii apelului de proiecte.

Manualul de utilizare MySMIS2021 poate fi consultat aici.

Informații despre ghid și anexele apelului pot fi consultate accesând pagina AM PEO.


3. Apelul „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații“”

Bugetul și rata de cofinanțare:

 • Alocarea financiară a apelului de proiecte este de 20.000.000 euro (contribuția UE+ contribuția națională), din care:

➢ pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), alocarea este de 16.179.775,28 euro, din care contribuția UE este de 13.752.808,99 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 2.426.966,29 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
➢ pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), alocarea este de 3.820.224,72 euro, din care contribuția UE este de 1.528.089,89 euro (corespunzând unei contribuții UE de 40%), iar contribuția națională este de 2.292.134,83 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 60%).
Pentru proiectele finanțate în contextul prezentului apel cu acoperire națională, valoarea eligibilă a proiectului, contribuția proprie, cofinanțarea UE, asistența financiară nerambursabilă solicitată vor fi defalcate automat de sistemul informatic pe cele două tipuri de regiuni de dezvoltare (mai puțin dezvoltate/regiune mai dezvoltată) în baza unei pro-rate (pentru regiunea dezvoltată – 19,10%, iar pentru regiunile mai puțin dezvoltate – 80,90% din total).

Rata de cofinanțare:

 • Cuantumul asistenței financiare nerambursabile se stabilește în mod individual, în funcție de modalitatea de organizare juridică a solicitantului/partenerilor în conformitate cu capitolul 2.2. „Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului“ din Ghidul Solicitantului – Condiții Generale PEO.

Depunerea proiectelor:

!!Data deschiderii apelului de proiecte pentru depunerea proiectelor va fi comunicată prin corrigendum la prezentul Ghid al Solicitantului Condiții Specifice cu minim 10 zile calendaristice înainte de data deschiderii apelului de proiecte.

Manualul de utilizare MySMIS2021 poate fi consultat aici.

Informații despre ghid și anexele apelului pot fi consultate accesând pagina AM PEO.


4. Apelul „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I – Confederații“

Bugetul și rata de cofinanțare:

 • Alocarea financiară a apelului de proiecte este de 20.000.000 euro (contribuția UE+ contribuția națională), din care:

➢ pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), alocarea este de 16.179.775,28 euro, din care contribuția UE este de 13.752.808,99 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 2.426.966,29 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
➢ pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), alocarea este de 3.820.224,72 euro, din care contribuția UE este de 1.528.089,89 euro (corespunzând unei contribuții UE de 40%), iar contribuția națională este de 2.292.134,83 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 60%).
Pentru proiectele finanțate în contextul prezentului apel cu acoperire națională, valoarea eligibilă a proiectului, contribuția proprie, cofinanțarea UE, asistența financiară nerambursabilă solicitată vor fi defalcate automat de sistemul informatic pe cele două tipuri de regiuni de dezvoltare (mai puțin dezvoltate/regiune mai dezvoltată) în baza unei pro-rate (pentru regiunea dezvoltată – 19,10%, iar pentru regiunile mai puțin dezvoltate – 80,90% din total).

Rata de cofinanțare:

 • Cuantumul asistenței financiare nerambursabile se stabilește în mod individual, în funcție de modalitatea de organizare juridică a solicitantului/partenerilor în conformitate cu capitolul 2.2. „Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului“ din Ghidul Solicitantului – Condiții Generale PEO.

Depunerea proiectelor:

!!Data deschiderii apelului de proiecte pentru depunerea proiectelor va fi comunicată prin corrigendum la prezentul Ghid al Solicitantului Condiții Specifice cu minim 10 zile calendaristice înainte de data deschiderii apelului de proiecte.

Manualul de utilizare MySMIS2021 poate fi consultat aici.

Informații despre ghid și anexele apelului pot fi consultate accesând pagina AM PEO.

Share:

asistent
Atlas - Asistent