Skip to main content

02 februarie 2024

Programul Asistență Tehnică lansează în consultare publică Ghidul Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare şi asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ -Asigurarea AT pentru implementarea Strategiilor ITI prevăzute în cadrul Acordului de Parteneriat

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Asistență Tehnică a elaborat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Asistenţă Tehnică 2021-2027 P2- Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare şi asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ -Asigurarea AT pentru implementarea Strategiilor ITI prevăzute în cadrul Acordului de Parteneriat.

Ghidul solicitantului cuprinde următoarele elemente:

Activități eligibile:

Tip intervenție – Sprijin pentru implementarea Strategiilor ITI prevăzute în cadrul Acordului de Parteneriat

rambursarea costurilor salariale ale personalului ADI ITI
asigurarea condițiilor logistice și cheltuielilor de deplasare ale personalului ADI ITI
instruirea personalului dedicat coordonării ITI
susținerea activităților de promovare și comunicare, inclusiv de informare/pregătire a beneficiarilor
actualizarea/revizuirea/recalibrarea strategiilor

Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

Având în vedere intervenția vizată de prezentul ghid, solicitanții eligibili în cadrul acestui apel sunt:

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI – Delta Dunării (ADI ITI DD)
Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ITI Microregiunea Țara Făgărașului
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Moții, Țara de Piatră” (ADI MTP)
Asociația de Dezvoltare Teritorială Integrată (ADTI) Valea Jiului

Buget apel: 10.000.000 euro

Tip apel de proiecte: cu depunere continuă, proiectele putând fi depuse spre finanțare începând cu data lansării/deschiderii apelului de proiecte. Apelul de proiecte se deschide în MySMIS2021 în termen de 3 zile după publicarea Ghidului Solicitantului aprobat și se va închide la data de 08.06.2024.

Vă rugăm ca eventualele observații/recomandări cu privire la documentele supuse consultării publice să fie transmise până la data de 21 februarie 2024, la adresa de e-mail: secretariat.dgatpe@mfe.gov.ro.

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent