Skip to main content

Programe implementate în gestiune partajată

Loading

Pasul 1

Pentru Programele aflate în coordonarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, accesați următorul link: Programe (gov.ro).

În funcție de necesități, faceți click pe Programul pe care doriți să aplicați:

Pentru Programele Regionale, accesați:

Pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă accesați următorul link: Programul Operational Capacitate Administrativa – POCA | Competența face diferența!

Pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime accesați următorul link: Programare 2021-2027 – Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (ampeste.ro)

Pentru programele în domeniile de politică privind azilul, migrația, integrarea migranților, securitatea internă, gestionarea frontierelor și politica de vize, aflate în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, accesați următorul link:

FED Afaceri Interne – pagina principală / https://fed.mai.gov.ro/

Pasul 2

După selectarea programului, veți fi redirecționați către pagina Autorității de Management a programului respectiv.

Aici sunt afișate toate informațiile oficiale relevante, după cum urmează:

  • Programul (documentul oficial aprobat);
  • Priorități (structurate și detaliate conform documentului oficial aprobat);
  • Calendar lansări apeluri;
  • Implementare program (instrucțiuni, situația plăților, situația contractărilor);
  • Rezultate implementare (monitorizare, rapoarte de implementare, evaluare).

În plus, puteți accesa lista de anunțuri, unde se regăsesc informații actualizate legate de program (ex: apeluri de proiecte în consultare publică, apeluri de proiecte deschise, rezultate evaluare, rezultate contractare, ordine, instrucțiuni, clarificări, plăți etc).

Pentru Programele Naționale Afaceri Interne,  în domeniile de politică privind azilul, migrația, integrarea migranților, securitatea internă, gestionarea frontierelor și politica de vize,  aflate în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, accesați următorul link: FED Afaceri Interne – pagina principală / https://fed.mai.gov.ro/

Pasul 3

Verificați Axele Prioritare și Obiectivele Specifice astfel încât să identificați cea mai potrivită variantă de finanțare pentru ideea dumneavoastră de proiect.

 

Pasul 4

Analizați cu atenție Ghidurile Beneficiarului și verificați data lansării apelului.

 

Pasul 5

Transmiteți cererea de finanțare prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014+, cu respectarea prevederilor legislației naționale și europene în vigoare, a Ghidurilor Beneficiarului și a Instrucțiunilor în vigoare.

* Manualele de utilizare ale sistemului informatic MySMIS2014+ pot fi descărcate de aici: My SMIS (gov.ro)

asistent
Atlas - Asistent