Skip to main content

Programe implementate în gestiune partajată

Loading

Pentru cadrul financiar 2021-2027, România a pregătit 16 programe, 8 naționale și 8 regionale, care au fost aprobate de Comisia Europeană.

În cadrul unui program se regăsesc informații cu privire la principalele provocări adresate (disparități și inegalități economice, sociale și teritoriale, disfuncționalitățile pieței, nevoile de investiții și sinergiile și complementaritățile cu alte forme de sprijin etc.), justificarea obiectivelor de politică selectate, tipurile de acțiuni și contribuția lor preconizată, indicatorii de realizare, cu obiectivele de etapă și țintele corespunzătoare, planul de finanțare, strategia de comunicare și pentru asigurarea vizibilității programului.

În cadrul acestei pagini regăsiți programe în gestiune partajată gestionate de MIPE, dar și de alte instituții publice

asistent
Atlas - Asistent