Skip to main content

Programe gestionate direct de Comisia Europeană

Loading

Programele gestionate direct de către Comisia Europeană au ca scop punerea în aplicare a politicilor UE. Ca regulă generală, aceste programe sunt transnaționale, ceea ce înseamnă că este necesară participarea partenerilor din mai multe state membre pentru depunerea și implementarea unui proiect. Propunerile de proiecte sunt supuse spre aprobare direct Comisiei Europene, fără intervenția instituțiilor statului membru. Propunerile de proiecte depuse concurează cu cele din toate statele membre, iar proiectele ce vor fi finanțate sunt selectate după o evaluare comparativă.

Manual de utilizare EU FUNDING & TENDERS

asistent
Atlas - Asistent