Skip to main content

Alte finanțări și instrumente financiare

Loading

În cadrul acestei secțiuni se regăsesc alte tipuri de finanțări, respectiv: subvenții naționale, instrumente financiare, granturi SEE și norvegiene, programe de cooperare transfrontalieră etc.

Principiul complementarității și sinergiei dintre fonduri

Sinergia între programe înseamnă eforturile comune și coordonate în vederea sporirii impactului și eficienței utilizării fondurilor, nu doar combinarea fondurilor europene în management partajat și a celor gestionate direct de către Comisia Europeană. Sinergia dintre fonduri trebuie să producă un efect combinat mai mare decât suma efectelor lor separate.

Vor fi promovate coordonarea, complementaritatea și coerența dintre fonduri și alte instrumente și fonduri ale Uniunii, cu optimizarea mecanismelor de coordonare între entitățile competente, pentru a se evita duplicarea pe parcursul planificării și al implementării.

Totodată, se va urmări coordonarea dintre programele naționale și cele regionale, precum și asigurarea complementarităților și sinergiilor dintre fondurile vizate de Acordul de Parteneriat, FAMI, FSI, IGFV și alte instrumente ale Uniunii, inclusiv proiectele strategice integrate, proiectele strategice privind natura ale programului LIFE și, după caz, proiectele finanțate în cadrul Orizont Europa.

asistent
Atlas - Asistent