Skip to main content

Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale

Loading

Apeluri

Sesiunea nr. IV de depunere a cererilor de finanțare pentru schema de ajutor de minimis privind Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale

Program de finanţare

Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale

Status

Inactiv

Data deschiderii

14 noiembrie 2023

Buget apel

30.000.000 RON

Tip Apel

Competitiv

Descriere program

Despre program

Ministerul Economiei sprijină, prin schema de ajutor de minimis pentru implementarea Programului de creștere a competitivității produselor industriale, dezvoltarea durabilă a întreprinderilor din industria prelucrătoare având drept scop creșterea competitivității produselor industriale realizate de întreprinderile din România, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile și reducerea decalajelor comparativ cu celelalte țări din Uniunea Europeană.

 

Buget total

30.000.000 lei. Beneficiarul poate obține finanțare pentru un proiect între 5000 și 200.000 de euro.

 

Instituția finanțatoare

Punctul național de contact

Categorii tematice

Industria prelucrătoare

 

Obiectivul general al programului

Creşterea competitivităţii produselor realizate de întreprinderile din România, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile.

Obiectivul specific

Creşterea competitivităţii produselor industriale prin sprijinul acordat întreprinderilor.

Prioritate

Prezenta schemă de ajutor de minimis se adresează întreprinderilor, inclusiv societăţilor cooperative, care activează în sectoarele industriei prelucrătoare şi al recuperării materialelor, aşa cum s-a precizat la art. 4 din schemă, precum şi entităţilor din infrastructura pentru evaluarea conformităţii produselor industriale, asociaţiilor profesionale şi patronatelor de ramură, beneficiare de fonduri bugetare în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.510/2008.

Activități eligibile/cheltuieli eligibile

Prezenta schemă de minimis finanțează următoarele activități:
a) implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management al mediului şi/sau schema de management de mediu şi audit – EMAS;
b) implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei;
c) dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente, precum şi acreditarea acestora, după caz;
d) certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse;
e) asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
f) efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată;
g) organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale;
h) înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti.

Rata de cofinanțare

  • 50% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activităţile prevăzute la art. 5 lit. a) – f) din Schemă
  • 70% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la art. 5 lit. g) din Schemă
  • 55% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la art. 5 lit. h) din Schemă

Rezultatele programului

  • Cereri de finantare depuse – 10
  • Cereri de finanțare acceptate – 9
  • Cereri de finanțare respinse – 1

Informații actualizate despre program

Informații actualizate despre programul „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale” pot fi consultate aici

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent