Skip to main content

Schema de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Despre program

Ministerul Economiei va gestiona o schemă multianuală de granturi de la bugetul de stat, pentru investiții inițiale ale companiilor din industria prelucrătoare, în valoare totală de 300 de milioane de euro. Schema a fost aprobată prin Hotărărârea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare.

Schema se va aplica în baza acordurilor de finanțare emise de Ministerul Economiei până la data de 31 decembrie 2023, iar plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2022-2027, în baza acordurilor pentru finanţare emise. Ajutoarele vor fi acordate pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice, fiind considerate costuri eligibile investițiile în active corporale și necorporale, costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiţii iniţiale, calculate pe o perioadă de doi ani sau o combinaţie între cele două.

 

Buget total

300 de milioane de euro

 

Instituție finanțatoare

Punctul național de contact

Categorii tematice

Acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare.

 

Obiectivul general al programului

Sprijinirea întreprinderilor prin acordarea de granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activităţi economice.

Obiectivul specific

Sprijinirea întreprinderilor în sectoarele de activitate eligibile prevăzute în Anexa nr. 1 la HG nr.959/2022.

Prioritate

Susținerea operatorilor economici din România în vederea dezvoltării potențialului de producție pentru materiale/produse/echipamente și servicii necesare pietei, pentru combaterea disfuncționalităților generate ca urmare a conflictului din Ucraina, prin asigurarea surselor de finanțare necesare și a capabilităților de producție. Atragerea de noi investiții și dezvoltarea capabilităților de producție în vederea creșterii rezilienței industriei prelucratoare românești, iar pe de altă parte asigurarea competitivității produselor industriale românești pe piețele internaționale.

Activități eligibile/cheltuieli eligibile

ART. 7 – HG nr. 959/2022

a) costurile investiţiilor în active corporale şi necorporale ( Active corporale: Realizare construcții; – Închiriere construcții; – Închiriere/Achiziționare terenuri; – Instalații tehnice, mașini și echipamente; – Instalații tehnice, mașini și echipamente aferente investiției verzi, Active necorporale : brevete, licențe, know-how, alte drepturi de proprietate intelectuală);
b) costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiţii iniţiale, calculate pe o perioadă de 2 ani;
c) o combinaţie între lit. a) şi b) care să nu depăşească suma de la lit. a) sau b), în funcţie de care dintre acestea este mai mare.

Rata de cofinanțare

ART 8 – HG nr. 959/2022 – minimum 25% din cheltuielile eligibile reprezintă contribuția din surse proprii a solicitantului.

Rezultatele programului

Cereri de Acord pentru Finanțare depuse – 97
Cereri de Acord pentru Finanțare care se încadrează în limita bugetului schemei – 8

Legislație

Informații actualizate despre programul „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale” pot fi consultate aici.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent