Skip to main content

Rabla Plus 2020-2024

Loading

Descriere program

Domeniu

Buget Total

600.000.000 lei

Instituția finanțatoare

Obiectivul general al programului

Programul vizează atingerea următoarelor deziderate de protecție a mediului de interes general:

a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătății populației, cauzate de emisiile de gaze de eșapament;

b) diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanțe periculoase de la autovehiculele ce utilizează alte sisteme de propulsie decât cele electric şi/sau electric hibrid prin înlocuirea treptată a acestora cu autovehicule pur electrice sau electrice hibride.

Rata de cofinanțare

Ecotichetul se acordă în cuantum de până la:

  • 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric NEDC/WLTP, exceptând motocicleta;
  • 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează o cantitate de emisii de CO_2 de maximum 50 g/km NEDC, în regim de funcționare mixt, conform informațiilor înscrise în COC;
  • 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (4), în cazul în care în COC este înscrisă și cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 70 g CO_2/km NEDC, în regim de funcționare mixt;
  • c^1) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (4), în cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 83 g CO_2/km WLTP, în regim de funcționare mixt;
  •  5.500 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziționarea unei motociclete electrice, conform informațiilor înscrise în COC.

Solicitantul beneficiază de 1 (un) ecotichet la achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou electric hibrid, sub rezerva îndeplinirii condițiilor şi respectării termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.

Solicitantul poate achiziționa mai multe autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe ecotichete.

Ecotichetul se scade din prețul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou pur electric sau autovehiculului nou electric hibrid, denumit în continuare preț de comercializare, diferența fiind asigurată de către solicitant din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare, finanțare în baza unui contract de leasing financiar și/sau din fonduri europene aferente politicii de coeziune.

Ecotichetul poate fi cumulat cu prima de casare în condițiile ghidului de finanțare a Programului cunoscut sub numele de Rabla Clasic.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent