Skip to main content

Program vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Domeniu

Buget total

Bugetul alocat pentru această sesiune de finanțare este de 150 de milioane de lei.

Cuantumul finanţării
– Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
– Suma maximă care poate fi acordată de AFM pentru finanţarea unui proiect este de 500.000 lei.

Instituția finanțatoare

Obiectivul general al programului

Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului.

 

Activități eligibile/cheltuieli eligibile

 1. Activități eligibile:
 • au ca scop educaţia şi/sau conştientizarea publicului privind protecţia mediului;
 • minimum 70% din grupul-ţintă al proiectului vizează tineri cu vârsta între 6 şi 18 ani;
 • vizează probleme de mediu din următoarele domenii:
  – poluarea aerului;
  – poluarea apelor;
  – tăierea ilegală a pădurilor;
 • poluarea cauzată de deşeuri (plastic, metal, substanţe chimice, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) şi modalităţi de prevenire a efectelor asupra mediului;
 • circuitul de gestionare a deşeurilor/reutilizarea/ reciclarea/colectarea selectivă a deşeurilor;
 • compostarea deşeurilor biodegradabile; eliminarea deşeurilor;
 • exploatarea necontrolată a resurselor pământului şi epuizarea resurselor naturale;
 • beneficiile utilizării de resurse naturale regenerabile/ importanţa energiei verzi;
 • protecţia ariilor naturale protejate;
 • agricultura intensivă şi repercusiunile acesteia asupra mediului;
 • industrializarea excesivă şi repercusiunile acesteia asupra mediului;
 • protecţia biodiversităţii;
 • schimbări climatice/dezastre naturale/eroziunea solului/ inundaţii/secetă/încălzire globală;
 • efectele gazelor cu efect de seră asupra mediului;
 • stimularea utilizării transportului cu emisii scăzute (transport public, transport alternativ, biciclete, autovehicule electrice etc.);
 • eficienţa energetică a clădirilor;
 • drepturile şi obligaţiile de mediu care le revin cetăţenilor şi instituţiilor publice locale.

Nu sunt eligibile:

 • proiecte care vizează exclusiv sau în mod esenţial cercetare academică, studii de fezabilitate, conferinţe şi alte evenimente singulare, infrastructură, sponsorizări;
 • participarea la seminare, conferinţe şi congrese;
 • proiecte care presupun numai activităţi de instruire/ formare profesională;
 • proiecte care presupun activităţi de refinanţare şi/sau acordare de împrumuturi;
 • programe derulate de instituţii/autorităţi ori finanţate din fonduri publice.

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli salariale aferente membrilor echipei de proiect/instructorilor/colaboratorilor implicaţi în implementarea proiectului;
 • cheltuieli cu deplasarea membrilor echipei de proiect/ instructorilor/colaboratorilor implicaţi în implementarea proiectului, în cuantum de maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile propuse în bugetul proiectului;
 • cheltuieli cu deplasarea participanţilor la activităţile proiectului care alcătuiesc grupul-ţintă, în cuantum de maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile propuse în bugetul proiectului;
 • cazarea şi masa membrilor echipei de proiect/ instructorilor/colaboratorilor implicaţi în implementarea proiectului, precum şi a participanţilor la activităţile proiectului care alcătuiesc grupul-ţintă, pe perioada de derulare a excursiilor, taberelor, altor tipuri de activităţi vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, în limita a 300 lei/zi/participant; taxă de campare;
 • cheltuieli cu servicii pentru organizarea de campanii de informare/conştientizare, evenimente şi cursuri de formare;
 • cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile necesare derulării activităţilor proiectului;
 • cheltuieli cu achiziţia de active necorporale;
 • cheltuieli indirecte, respectiv cu utilităţile spaţiilor/ amplasamentelor unde se derulează activităţile proiectului, pe perioada de implementare a acestuia, în cuantum de maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile propuse în bugetul proiectului;
 • TVA aferentă proiectului, în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperată prin orice alte mijloace.

 

Informații actualizate despre program

Informații actualizate despre program pot fi consultate accesând adresa – https://www.afm.ro/educatie_protectia_mediului.php


 

Ghid de finanțare
ORDIN nr. 3.288 din 22 decembrie 2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului
https://www.afm.ro/educatie_protectia_mediului.php

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent