Skip to main content

Programul Vamă

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

Pachetul financiar pentru implementarea programului pentru perioada 2021-2027 este de 950 milioane EUR în prețuri curente.

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Obiectivul general al programului

Obiectivul general al programului este de a sprijini uniunea vamală și autoritățile vamale, care colaborează și acționează ca o singură entitate, pentru a proteja interesele financiare și economice ale Uniunii și ale statelor sale membre, pentru a garanta securitatea și siguranța în Uniune și pentru a proteja Uniunea împotriva practicilor comerciale neloiale și ilegale, facilitând în același timp activitățile comerciale legitime.

Obiective specifice

  • pregătirea și punerea în aplicare uniformă a legislației și politicii vamale;
  • cooperarea vamală;
  • consolidarea capacității administrative și în domeniul informatic, inclusiv competențele umane și formarea, precum și dezvoltarea și operarea sistemelor electronice europene;
  • inovațiile în domeniul politicii vamale.

Legislație

Regulamentul (UE) 2021/444 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2021 de instituire a Programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1294/2013

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R0444

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent