Skip to main content

Programul Tranziție Justă

Loading

Apeluri

Ghidul solicitantului „Sprijinirea tranziției forței de muncă”

Program de finanţare

Programul Tranziție Justă

Status

Activ

Data deschiderii

29 mai 2024

Buget

110.478.867 EUR

Tip Apel

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

Ghidul solicitantului pentru prioritatea Asistență Tehnică

Program de finanţare

Programul Tranziție Justă

Status

Activ

Data deschiderii

04 decembrie 2023

Buget

85.000.000 EUR

Tip Apel

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

Ghidul solicitantului „Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”

Program de finanţare

Programul Tranziție Justă

Status

Inactiv

Data deschiderii

20 decembrie 2023

Buget apel

679.620.532,74 RON

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Descriere program

Buget Total

Alocare din partea Uniunii Europene – 2,1 miliarde euro;

Alocare buget de stat – 391 milioane euro;

Total – 2,5 miliarde euro.

Instituția finanțatoare

 • Uniunea Europeană

Instituția coordonatoare

 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) și cinci Organisme Intermediare constituite la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR) Vest, Sud Vest, Centru, Sud Muntenia și Sud Est.

Autoritatea de Management

Obiectivul general al programului

 • Sprijinirea unei diversificări economice durabile din punct de vedere al mediului, în special a sectorului antreprenorial productiv mic și mijlociu, inclusiv a antreprenoriatului feminin, în vederea creșterii competitivității și capacității economiilor locale afectate de a genera locuri de muncă durabile, sigure și cu un nivel de salarizare atractiv.

Obiective specifice

 • Permiterea regiunilor și oamenilor de a aborda impactul social, economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic;
 • Prin PTJ vor fi finanțate nevoile de dezvoltare din următoarele sectoare: creșterea și diversificarea economică, decontaminarea siturilor poluate și economie circulară, energie curată prin reducerea emisiilor de GES, eficiență energetică și energie din surse regenerabile și digitalizarea serviciilor publice locale.

Priorități

Programul Tranziție Justă este structurat pe 6 priorități dedicate atenuării impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în fiecare din cele șase județe și o prioritate de asistență tehnică, cu alocare financiară distinctă.

 • Prioritate: 1. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Gorj

Buget total: 537.205.843 euro din care: 456.624.966 euro, reprezintă contribuția din partea Fondului pentru Tranziție Justă și 80.580.877 euro contribuția națională.

 • Prioritate: 2. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Hunedoara

Buget total: 525.733.831 euro din care: 446.873.756 euro, reprezintă contribuția din partea Fondului pentru Tranziție Justă și 78.860.075 euro contribuția națională.

 • Prioritate: 3. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Dolj

Buget total: 412.029.766 euro din care: 350.225.301 euro, reprezintă contribuția din partea Fondului pentru Tranziție Justă și 61.804.465 euro contribuția națională.

 • Prioritate: 4. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Galați

Buget total: 387.585.139 euro din care: 329.447.368 euro, reprezintă contribuția din partea Fondului pentru Tranziție Justă și 58.137.771 euro contribuția națională.

 • Prioritate: 5. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Prahova

Buget total: 277.032.659 euro din care: 235.477.760 euro, reprezintă contribuția din partea Fondului pentru Tranziție Justă și 41.554.899 euro contribuția națională.

 • Prioritate: 6. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Mureș

Buget total: 277.032.659 euro din care: 235.477.760 euro, reprezintă contribuția din partea Fondului pentru Tranziție Justă și 41.554.899 euro contribuția națională.

Pentru Prioritatea Asistență tehnică alocarea prin Programul Tranziție Justă este în cuantum de 114.118.160 euro, din care 85.588.621 euro reprezintă contribuția din partea Fondului pentru Tranziție Justă și 28.529.539 euro contribuție națională.

Obiective specifice: JSO8.1. A permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, asupra ocupării forței de muncă, economice și de mediu ale tranziției către țintele energetice și climatice ale Uniunii pentru  2030 și o economie neutră din punct de vedere  climatic a Uniunii până în 2050, în temeiul  Acordului de la Paris.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • activități pentru dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului (procent alocare – aprox. 53%);
 • activități pentru promovarea energiei verzi și mobilitate nepoluantă (procent alocare – aprox. 22%);
 • activități de sprijinire a tranziției forței de muncă (procent alocare – aprox. 11%);
 • activități de sprijin pentru ecologizarea și reconversia imobilelor afectate de activități economice în declin sau în transformare (procent alocare – aprox. 5%);
 • investiții productive în întreprinderi mari (procent alocare – aprox. 5%);
 • acțiuni de asistență tehnică pentru Am și OI (procent alocare – aprox.4%).

Rata de cofinanțare

 • 85% – pentru Prioritățile 1 – 6;
 • 75% – pentru Prioritatea Asistență Tehnică.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Acțiunile vizate prin Programul Tranziție Justă completează programele 2021-2027 (POR SV Oltenia, POR Vest, POR SV, POR Sud-Est, POR Sud Muntenia, POR Centru, POIDS, POEO, POS) și PNRR, care prevăd alocări substanțiale pentru dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale, de sănătate și educație din România, cu accent asupra zonelor defavorizate și cu cele mai mari disparități.

Apeluri lansate

Informațiile cu privire la apelurile în consultare și la apelurile deschise urmează a fi publicate pe site-ul programului: https://mfe.gov.ro/ptj-21-27/ 

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN

Instrucțiuni

Instrucțiunea nr. 1 din 29.11.2023 privind clarificarea unor aspecte din Ghidul solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul programului tranziție justă 2021 – 2027. [5 decembrie 2023]

Instrucțiunea operațională nr. 2 din 15.01.2024 privind exemplificarea mecanismului de aplicare a pragului de excelență în cadrul apelurilor pentru acțiunea – „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027. [19 ianuarie 2024]

Instrucțiunea nr. 4 din 12.06.2024 privind verificarea posibilelor conflicte de interese în cazul achizițiilor din cadrul proiectelor finanțate. [18 iunie 2024]

Notificare

Aprobat prin Decizia de punere in aplicare C(2022) 9125/02.12.202

https://mfe.gov.ro/ptj-21-27/

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent