Skip to main content

Programul Transport

Loading

Apeluri

PT/67/PT_P1/OP3/RSO3.1/PT_A21 Îmbunătățirea conectivității primare rutiere- proiecte de asistenta tehnica pentru întărirea capacității administrative a CNAIR/CNIR

Program de finanţare

Programul Transport

Status

Activ

Data deschiderii

16 august 2023

Buget apel

59.169.600 RON

Tip Apel

Necompetitiv, Necompetitiv, cu depunere continuă, cu termen limită de depunere

PT/161/PT_P8/AT Ghidul Solicitantului „Proiecte de Asistență tehnică”

Program de finanţare

Programul Transport

Status

Activ

Data deschiderii

30 octombrie 2023

Buget apel

1.485.156.900 RON

Tip Apel

Necompetitiv, Necompetitiv, cu depunere continuă, cu termen limită de depunere

PT/64/66/PT_P1/OP3/RSO3.1/PT_A22_A21 – Îmbunătățirea conectivității primare rutiere- proiecte de investiții situate pe rețelele TEN-T Centrală și TEN-T Globală (inclusiv fazate si proiecte de sprijin)

Program de finanţare

Programul Transport

Status

Activ

Data deschiderii

16 august 2023

Buget apel

12.331.314.450 RON

Tip Apel

Necompetitiv, Necompetitiv, cu depunere continuă, cu termen limită de depunere

PT/136/P7 Ghidul solicitantului „Dezvoltarea transportului naval și multimodal”

Program de finanţare

Programul Transport

Status

Activ

Data deschiderii

11 aprilie 2024

Buget apel

223.659.000 RON

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Descriere program

Rolul Programului Transport

Viziunea Programului Transport (PoT) 2021-2027 este de a avea în funcțiune în România o rețea de infrastructură de transport de înaltă calitate care să asigure conectivitatea între România și restul Uniunii Europene, precum și între toate regiunile țării, în siguranță și în armonie cu obiectivele de neutralitate climatică și protecție a mediului.

Obiectivul general al PT 2021-2027 constă în realizarea investițiilor ce răspund nevoilor de dezvoltare ale României, pentru recuperarea în mod sustenabil a decalajelor de dezvoltare a infrastructurii de transport, prevăzute în Programul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe perioada 2021-2030, ce reprezintă strategia actualizată de implementare a Master Planului General de Transport al României.

Buget Total

9.626.236.536 EUR, din care:

 • contribuție UE:  4.650.515.326 EUR
 • contribuție națională: 4.975.721.210 EUR

Obiectivul general al programului

Obiectivul general al PT 2021-2027 constă în realizarea investițiilor ce răspund nevoilor de dezvoltare ale României, identificate în Acordul de Parteneriat 2021-2027, în concordanță cu Recomandările specifice de țară, dar și cu strategia dezvoltată de România pentru recuperarea în mod sustenabil a decalajelor de dezvoltare a infrastructurii de transport, respectiv Programul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe perioada 2021-2030, ce reprezintă strategia actualizată de implementare a Master Planului General de Transport al României.

Obiective specifice

 • Dezvoltarea unei rețele TEN-T sustenabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente, sigure și intermodale (FEDR);
 • Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere;
 • Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon.

Priorități

Prioritate 1 – Îmbunătățirea conectivității primare rutiere

Prioritate 2 – Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere

Prioritate 3 – Creșterea siguranței rutiere

Prioritate 4 – Creșterea eficienței căilor ferate române

Prioritate 5 – Creșterea atractivității trasportului feroviar de călători

Prioritate 6 – Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane

Prioritate 7 – Dezvoltarea transportului naval și multimodal

Prioritate 8 – Asistență Tehnică

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Construcția/modernizarea rețelei rutiere TEN-T (finalizarea proiectelor fazate din perioada 2014-2020 precum și a proiectelor prioritizate pentru finalizarea rețelei primare a României situate pe rețeaua TEN-T Centrală și TEN-T Globale;
 • Construcția/modernizarea secțiunilor de infrastructură rutieră secundară a României, respectiv: infrastructuri de mare viteză, drumuri naționale de înaltă calitate și variante ocolitoare la nivel de drum național, situate pe rețeaua TEN-T;
 • Operațiuni care să contribuie la îmbunătăţirea siguranței circulației rutiere, reducerea numărului de accidente rutiere, precum și minimizarea efectelor economice cauzate de aceste accidente;
 • Lucrări de modernizare aa coridoarelor rețelei TEN-T Centrale;
 • Intervenții pentru fluidizarea conexiunilor cu statele terțe, respectiv Moldova și Ucraina;
 • Studii privind implementarea unui traseu feroviar de mare viteză care are ca obiectiv general legarea Bucureștiului de restul rețelei feroviare de mare viteză din Europa;
 • Înnoirea parcului de material rulant pentru călători (subiectul acestei axe prioritare);
 • Sisteme informatice aferente transportului public;
 • Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii destinate transportului feroviar metropolitan;
 • Achiziția de material rulant sustenabil pentru serviciile feroviare de transport metropolitan;
 • Dezvoltarea facilităților multimodale pentru transportul de pasageri cu metroul/trenul metropolitan;
 • Elaborarea documentelor necesare pregătirii proiectelor de infrastructură de metrou și tren metropolitan;
 • Proiecte fazate care răspund condițiilor de eligibilitate ale acestei priorități;
 • Lucrări hidrotehnice pentru eliminarea punctelor critice pentru navigație pe Dunăre și creșterea eficienței transportului naval pe canalele navigabile ale acesteia;
 • Îmbunătățirea navigației pe Dunăre și canalele navigabile ale acesteia, inclusiv a măsurilor de siguranță a navigației, în particular în punctul critic Bala;
 • Finalizarea Canalului Dunăre – București;
 • Dezvoltarea/modernizarea porturilor dunărene strategice/situate pe rețeaua TEN-T, inclusiv a instalațiilor de combustibili alternativi (alimentare cu energie electrică la cheu, bunkeraj de hidrogen, metanol și amoniac);
 • Asigurarea condiţiilor optime de navigaţie în bazinele portuare prin dragaj;
 • Dezvoltarea/modernizarea Portului Constanța, inclusiv a instalațiilor de combustibili alternativi (alimentare cu energie electrică la cheu, bunkeraj de hidrogen, metanol și amoniac);
 • Dezvoltarea Serviciilor SSS (Short sea shipping) în Portul Constanța;
 • Elaborarea documentelor necesare pregătirii proiectelor de îmbunătățire a navigației din aria de eligibilitate a axei prioritare;
 • Derularea studiilor de prefezabilitate pentru noi canale navigabile conform PI;
 • Dezvoltarea terminalelor intermodale feroviar/rutier;dezvoltarea de centre logistice multimodale;
 • Investiții în infrastructura de acces la centrele logistice multimodale;
 • Acțiuni suport pentru toate activitățile derulate de AMPT;
 • Acțiuni de informare și comunicare;
 • Acțiuni pentru întărirea capacității de evaluare PT și sprijin specific pentru elaborarea si implementarea Planului de evaluare PT;
 • Studii, analize și propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ pentru creșterea eficienței implementării și exploatării proiectelor de infrastructură;
 • Pregătirea perioadei post 2027;
 • Acțiuni privind instruirea personalului;
 • Susținerea cheltuielilor de operare și funcționare ale AMPT.

 

Rata de cofinanțare

Prioritate 1 – Îmbunătățirea conectivității primare rutiere: 40%;

Prioritate 2 – Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere: 40%;

Prioritate 3 – Creșterea siguranței rutiere: 40%;

Prioritate 4 – Creșterea eficienței căilor ferate române: 50%;

Prioritate 5 – Creșterea atractivității trasportului feroviar de călători: 84,99%;

Prioritate 6 – Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane: 84,99%;

Prioritate 7 – Dezvoltarea transportului naval și multimodal: 50%;

Prioritate 8 – Asistență Tehnică: 75%.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Legislație

Notificare

Aprobat prin Decizia de punere in aplicare C(2022) 9754/16.12.2022

https://mfe.gov.ro/pt-21-27/

Instrucțiuni

 1. Instrucțiunea nr. 1 din data de 13.02.2024 privind verificarea posibilelor conflicte de interese în cazul achizițiilor directe în cadrul proiectelor finanțate din Programul Transport 2021-2027 [22.02.2024]

Calendar apeluri

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent