Skip to main content

PROGRAMUL TERMOFICARE

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Finanţarea Programului Termoficare se realizează din următoarele surse:

a) sume din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
b) sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu, în limita sumei de 400.000 mii lei;
c) sume din bugetele locale.

Instituția coordonatoare

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Direcția Generală Administrație Publică

Programul Termoficare

Obiectivul general al programului

Eficientizarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, prin reducerea consumului de resurse energetice şi, respectiv, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, pentru obiectivele/proiectele de investiții în:

a) unitatea/unitățile de producție a agentului termic;

b) rețeaua de transport al agentului termic primar: apă fierbinte;

c) punctele de termoficare sau modulele termice la nivel de imobil;

d) rețeaua de distribuție a apei calde şi a agentului termic de încălzire.

Rata de cofinantare

Cota de cofinanţare din bugetul MDLPA (ambele surse de finanțare, buget de stat sau sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu) este de maximum 85% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar contribuția de la bugetul local va fi de minim 15%.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent