Skip to main content

Programul START-UP NATION

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Despre program

Prin intermediul programului Start-up Nation România, antreprenorii pot beneficia de granturi pentru firmele nou înființate, în condițiile prevăzute în procedura de implementare.

Programul START-UP Nation este împărțit în 2 subprograme:

  • Programul START-UP NATION Pilonul I (România);
  • Programul START-UP NATION Pilonul II (Diaspora).

Cererile sunt finanțate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:
Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului: Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;
Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului: Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Programul este derulat exlusiv online, pe platforma granturi.imm.gov.ro.

Buget total

Va fi înlocuit cu următoarul conținut

Bugetul total alocat este de 11.000.000.000 de lei. În anul 2022, Programul Start-up Nation România a avut un buget de 520.031.000 lei, respectiv Programul Start-up Nation Diaspora a avut un buget de 20.031.000 lei.

De asemenea, programul oferă și finanțare nerambursabilă:

Beneficiarii care crează și mențin prin intermediul programului un singur loc de muncă pot obține finanțare nerambursabilă de până la 100.000 lei;
Beneficiarii care crează și mențin prin intermediul programului două locuri de muncă pot obține finanțare nerambursabilă de până la 200.000 lei.

Instituția finanțatoare

Obiectivul general al programului

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială și crearea de noi locuri de muncă.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

• Echipamente tehnologice (cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale)
• Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și de vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din valoarea AFN.
• Vehicule 100% electrice precum: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice precum și stațiile de încărcare aferente acestora, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, stații sortare – reciclare deșeuri, etc.
• Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț ce nu vor avea destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de implementare a Programului.
• În categoria spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice.
• Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G.
• Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.
• Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale.
• Salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț.
• Pachet digital (voucher de digitalizare), care poate să conțină una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.
• Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.
• Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 1.000 lei/persoană.
• Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal.
• Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei.
• Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile.
• Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

Informații actualizate despre program

Informații actualizate despre Programul Start-up România -Ediția a III-a, pot fi consultate aici

Legislatie

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 317/2021 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2022 Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare Ordinul 1111/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-up Nation – ROMANIA”

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent