Skip to main content

SSA și GOVSATCOM

Programul Spațial

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

0,442 miliarde EUR

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Instituția coordonatoare

Agentia Uniunii Europene pentru Programul Spațial (EUSPA)

Parteneri: Comisia Europeană și Agenția Spațială Europeană (ESA)

European Union Agency for the Space Programme (EUSPA) | Uniunea Europeană (europa.eu)

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Direcția Generală Industria Apărării și Spațiul (DEFIS)

Defence Industry and Space | Comisia Europeană (europa.eu)

Punctul Național de Contact

Agenția Spațială Română (ROSA)

Home (rosa.ro)

Categorii tematice

Comunicații, sateliți, tehnologie performantă

Obiectivul general al programului

Consolidarea, construirea și achiziționarea de capacități esențiale, menite să garanteze securitatea economiei digitale a Uniunii, a societății și democrației prin consolidarea potențialului industrial și a competitivității Uniunii în domeniul securității cibernetice, precum și prin îmbunătățirea capacității sectoarelor public și privat în scopul protejării cetățenilor și a întreprinderilor împotriva amenințărilor informatice, inclusiv prin sprijinirea punerii în aplicare a Directivei (UE) 2016/1148.

Obiective specifice

Pentru SSA: să sporească capacitățile de monitorizare, urmărire și identificare a obiectelor spațiale și a deșeurilor spațiale, cu scopul de a spori și mai mult performanța și autonomia capacităților în cadrul subcomponentei SST la nivelul Uniunii, de a furniza servicii SWE și de a cartografia și a lega în rețea capacitățile statelor membre în cadrul subcomponentei NEO.

Pentru GOVSATCOM: să asigure disponibilitatea pe termen lung a unor servicii de comunicații prin satelit fiabile, securizate și eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru utilizatorii GOVSATCOM.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activități eligibile:

  • adaptările, inclusiv dezvoltarea tehnologică, la sistemele de lansare spațială care sunt necesare pentru lansarea sateliților, inclusiv tehnologiile alternative și sistemele inovatoare de acces la spațiu, în vederea implementării componentelor programului;
  • adaptările infrastructurii spațiale de la sol, inclusiv noile evoluții, care sunt necesare pentru implementarea programului.

Rata de cofinanțare

Art. 18 din Regulamentul (UE) 2021/696 stabilește că Uniunea Europeană poate să acopere până la 100% din costurile eligibile, fără a aduce atingere principiului cofinanțării.

Pot fi declarate costuri indirecte sub forma unei sume forfetare sau a unor costuri unitare, dacă acest lucru este prevăzut în programul de lucru menționat la art. 100 din Regulamentul (UE) 2021/696.

Atunci când aplică rate forfetare, ordonatorul de credite responsabil poate autoriza sau impune finanțarea costurilor indirecte ale beneficiarului până la cel mult 25% din totalul costurilor directe eligibile ale acțiunii.

Cuantumul maxim al sprijinului financiar care poate fi plătit unei părți terțe nu poate depăși 200.000 euro.

Rezultatele programului

  • Dezvoltarea, construirea și exploatarea infrastructurii segmentului terestru  și, după caz, a infrastructurii spațiale;
  • Dezvolarea capacităților, a serviciilor și a echipamentelor de utilizare pentru comunicații prin satelit guvernamentale și comerciale necesare pentru furnizarea serviciilor GOVSATCOM;
  • Sporirea interoperabilității și a gradului de standardizare a echipamentelor de utilizare GOVSATCOM.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Orizont Europa, prin clusterul „Dezvoltarea digitală, industriala și spațiu” va urmări consolidarea capacităților și asigurarea suveranității Europei în domeniul tehnologiilor generice esențiale pentru digitalizare și producție, precum și în ceea ce privește tehnologia spațială, de-a lungul întregului lanț valoric; pentru a construi o industrie competitivă, digitală, cu emisii reduse de carbon și circulară; asigurarea aprovizionării durabile cu materii prime; dezvoltarea de materiale avansate și oferirea unei baze pentru progrese și inovare cu privire la provocările societale globale.

Legislație

Regulamentul (UE) 2021/696 al Parlamentului European și al Csonsiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a Programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent