Skip to main content

Galileo și EGNOS

Programul Spațial

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

9,017 miliarde EURO

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Instituția coordonatoare

Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial (EUSPA)

Parteneri: Comisia Europeană și Agenția Spațială Europeană (ESA)

European Union Agency for the Space Programme (EUSPA) | Uniunea Europeană (europa.eu)

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Direcția Generală Industria Apărării și Spațiul (DEFIS)

Defence Industry and Space | Comisia Europeană (europa.eu)

Punctul Național de Contact

Agenția Spațială Română (ROSA)

Home (rosa.ro)

Categorii tematice

Inovare,  Întreprinderi,  Formare,  Tehnologie performantă,  Tehnologii și servicii digitale

Obiectivul general al programului

Să sporească siguranța și securitatea Uniunii și a statelor sale membre și să consolideze autonomia Uniunii, în special în ceea ce privește tehnologia.

Obiective specifice

Să dezvolte un sistem global de navigație prin satelit (GNSS) autonom, aflat sub control civil, și să ofere servicii de poziționare, de navigare și de determinare a timpului și integrează nevoile și cerințele de Securitate.

Să extindă sistemul civil regional de navigație prin satelit aflat sub control civil, ce cuprinde centre și stații terestre și mai multe transpondere instalate pe sateliți geosincroni și care amplifică și corectează semnalele deschise emise de Galileo și de alte GNSS, printre altele pentru managementul traficului aerian, pentru serviciile de navigație aeriană și pentru alte sisteme de transport.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Exploatarea Galileo și EGNOS cuprinde următoarele acțiuni eligibile:

(a) gestionarea, exploatarea, întreținerea, îmbunătățirea continuă, evoluția și protejarea infrastructurii spațiale, inclusiv modernizările și gestionarea uzurii morale;

(b) gestionarea, exploatarea, întreținerea, îmbunătățirea continuă, evoluția și protejarea infrastructurii terestre, în special a centrelor și stațiilor terestre menționate în Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/413 sau în Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1406 a Comisiei(45), a rețelelor, inclusiv modernizările și gestionarea uzurii morale;

(c) dezvoltarea generațiilor viitoare ale sistemelor și evoluția serviciilor furnizate de Galileo și de EGNOS, inclusiv ținând seama de nevoile părților interesate relevante; acest lucru nu aduce atingere viitoarelor decizii privind perspectivele financiare ale Uniunii;

(d) sprijinirea dezvoltării de aplicații în avalul programelor Galileo și EGNOS și a dezvoltării și evoluției elementelor tehnologice fundamentale, cum ar fi chipseturile și receptoarele compatibile cu Galileo;

(e) sprijinirea activităților de certificare și de standardizare legate de Galileo și de EGNOS, în special în sectorul transporturilor;

(f) punerea permanentă la dispoziție a serviciilor furnizate de Galileo și de EGNOS și, în complementaritate cu inițiativele statelor membre și cu inițiativele din sectorul privat, dezvoltarea pieței serviciilor respective, în special, în vederea maximizării beneficiilor socioeconomice;

(g) cooperarea cu alte sisteme regionale sau globale de navigație prin satelit, inclusiv pentru facilitarea compatibilității și a interoperabilității;

(h) elementele pentru monitorizarea fiabilității sistemelor și a exploatării lor, precum și a performanței serviciilor;

(i) activitățile legate de furnizarea serviciilor și de coordonarea extinderii acoperirii lor.

Rata de cofinanțare

Art. 18 din Regulamentul (UE) 2021/696 stabilește că Uniunea Europeană poate să acopere până la 100% din costurile eligibile, fără a aduce atingere principiului cofinanțării.

Pot fi declarate costuri indirecte sub forma unei sume forfetare sau a unor costuri unitare, dacă acest lucru este prevăzut în programul de lucru menționat la art. 100 din Regulamentul (UE) 2021/696.

Atunci când aplică rate forfetare, ordonatorul de credite responsabil poate autoriza sau impune finanțarea costurilor indirecte ale beneficiarului până la cel mult 25 % din totalul costurilor directe eligibile ale acțiunii.

Cuantumul maxim al sprijinului financiar care poate fi plătit unei părți terțe nu poate depăși 200.000 euro.

Rezultatele programului

EGNOS urmărește îmbunătățirea calității semnalelor deschise recepționate de la sistemele globale de navigație prin satelit existente, în special a celor emise de Galileo.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Orizont Europa – acțiuni cu efecte pozitive asupra creșterii economice, schimburilor comerciale și fluxurilor de investiții, precum și asupra locurilor de muncă de calitate și mobilității internaționale a cercetătorilor în cadrul Spațiului European al Cercetării.

Programul InvestEU – activități de inovare care valorifică cel mai bine tehnologiile, infrastructurile sau serviciile spațiale și măsurile care vizează facilitarea utilizării soluțiilor inovatoare rezultate din activitățile de cercetare și inovare și susținerea dezvoltării sectorului din aval. Instrumentul Accelerator, cu formele sale de finanțare mixtă și sprijin financiar sub formă de capitaluri proprii, va putea finanța proiecte derulate de IMM-uri, inclusiv de întreprinderi nou-înființate, și, în cazuri excepționale, de întreprinderi mici cu capitalizare medie, care fie nu sunt încă în măsură să genereze venituri, fie nu sunt încă profitabile, fie nu sunt încă în măsură să atragă suficiente investiții pentru a implementa integral planul de afaceri al proiectelor lor.

Legislație

Regulamentul (UE) 2021/696 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a Programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent