Skip to main content

Programul Sănătate

Loading

Apeluri

Ghidul Solicitantului ,,Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice – dotare”

Program de finanţare

Programul Sănătate

Status

Activ

Data deschiderii

19 iulie 2024

Buget apel

105.557.260,54 RON

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului „Creșterea capacității de a furniza servicii privind diagnosticul, monitorizarea și/sau tratamentul pacienților critici copii și nou-născuți prin dezvoltarea de instrumente și formarea personalului medical”

Program de finanţare

Programul Sănătate

Status

Activ

Data deschiderii

15 iulie 2024

Buget

5.000.000 EUR

Tip Apel

Competitiv, Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului ,,Investiții în infrastructura de sănătate ITI Delta Dunării prin sprijinirea Spitalului Județean de Urgență Tulcea”

Program de finanţare

Programul Sănătate

Status

Inactiv

Data deschiderii

03 iunie 2024

Buget apel

433.098.216,92 RON

Tip Apel

Necompetitiv, Necompetitiv, cu depunere continuă, cu termen limită de depunere

Ghidul Solicitantului „Organizarea unui program național de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu tuberculoză”

Program de finanţare

Programul Sănătate

Status

Inactiv

Data deschiderii

14 mai 2024

Buget apel

40.358.024 RON

Tip Apel

Necompetitiv

Descriere program

Despre program

Programul Sănătate (PS) este un program multifond (finanțare FSE+ și FEDR), cu o alocare totală de 5,88 mld. euro, care vine în continuarea eforturilor bugetului de stat și a bugetelor locale în sprijinirea implementării Strategiei Naționale de Sănătate 2023-2030, prin finanțarea de investiții atât în asistența prespitalicească și spitalicească, cât și în reziliența sistemului de sănătate, în principal în: diagnostic și tratament cancer, transplant, controlul bolilor transmisibile (inclusiv infecții asociate asistenței medicale), sistemul național de transfuzii etc. Programul va sprijini, de asemenea, intervenții care vizează dezvoltarea de soluții de cercetare și inovare în domeniul medical și dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor digitale pentru facilitarea accesului la informație și educație

Alocare bugetară

Programul beneficiază de un buget total de ~ 5,88 mld. €, din care:

  • infrastructura de sănătate: 5,26 mld.€ (FEDR și contribuție națională);
  • cercetare: 386 mil.€ (FEDR și contribuție națională);
  • digitalizare: 228 mil.€ (FEDR și contribuție națională);
  • 806 mil.€ (FSE+ și contribuție națională).

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Categorii tematice

Infrastructura de sănătate:
– spitale regionale, cabinet de medicină de familie și stomatologie, ambulatorii spital, infrastructură pacient critic, laboratoare de analize medicale, recuperare și paliație, oncologie și transplant etc.

Cercetare:
Operațiuni de cercetare stratrgică în domeniul tratamentelor de cancer, vaccinuri și genomică, initiative de cercetare în domeniul medical pentru IMM-uri.
Soluții de digitalizare în domeniul sănătații la nivel national.
Măsuri de tip FSE+ (screening pentru bolile cu impact semnificativ asupra populației – cancerul de col uterin, mamar, prostată, TBC, hepatita, cancer colorectal etc.)
Dezvoltarea de metodologii, instrumente, ghiduri, proceduri etc. în domeniul medical, formarea personalului.

Autoritatea de Management

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește rolul de Autoritate de Management, prin Direcția Generală Program Operațional Sănătate

 

 

Obiectivul general al programului

Obiective specifice

RSO1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (FEDR)

RSO1.2. Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice (FEDR)

RSO4.5. Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

ESO4.7. Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de actualizare a competențelor și de recalificare pentru toți, ținând seama de competențele antreprenoriale și digitale, printr-o mai bună anticipare a schimbării și a cerințelor de noi competențe bazate pe nevoile pieței muncii, precum și prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale (FSE+)

ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusive promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)

Priorități

Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive – prioritate multifond;Prioritatea 2: Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi profilului de morbiditate – prioritate multifond;
Prioritatea 3: Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate – prioritate multifond;
Prioritatea 4: Investiții în infrastructuri spitalicești – prioritate monofond;
Prioritatea 5: Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical – prioritate monofond;
Prioritatea 6: Digitalizarea sistemului medical – prioritate monofond;
Prioritatea 7: Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant – prioritate multifond.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitățile și cheltuielile elgibile vor fi definite în cadsrul ghidurilor solicitantului pentru fiecare apel de propuneri de proiecte lansat.

Link: https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/autoritatea-de-management-pentru-programul-sanatate/programare-ghiduri/

Rata de cofinanțare

Rata de cofinanțare variază în funcție de măsurile finanțate în cadrul fiecărui apel, de aceea se recomandă urmărirea ghidurilor solicitantului publicate de către AM POS.

Link: https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/autoritatea-de-management-pentru-programul-sanatate/programare-ghiduri/

Sinergii și complementarități cu alte programe

  • Horizon Europe, prin  complementariatatea cercetării inovării în domeniul sănătății și sinergiile sistemelor de sănătate, Instrumente, tehnologii și soluții digitale pentru sănătate și îngrijire, alte investiții. Investiții în  procese și servicii inovatoare pentru dezvoltarea, fabricarea și livrarea rapidă a instrumentelor și tehnologiilor din domeniul sănătății și al îngrijirii.
  • EU4Health prin sinergiile cu alte acțiuni relevante ale Uniunii, sprijinirea acțiunilor de prevenire a bolilor, de promovare a sănătății și de abordare a factorilor determinanți ai sănătății, inclusiv prin reducerea efectelor nocive asupra sănătății cauzate de consumul și dependența de droguri ilicite, sprijinirea acțiunilor de abordare a inegalităților în materie de sănătate, de îmbunătățire a alfabetizării în materie de sănătate, de îmbunătățire a drepturilor pacienților, a siguranței pacienților, a calității asistenței medicale și a asistenței medicale transfrontaliere, precum și sprijinirea acțiunilor de îmbunătățire a supravegherii, diagnosticării și tratamentului bolilor transmisibile și netransmisibile, în special a cancerului și a cancerului pediatric, precum și sprijinirea acțiunilor de îmbunătățire a sănătății.
  • PNRR prin investițiile propuse în realizarea unui sistem integrat de e-health.

Legislație

Notificare

Aprobat prin Decizia de punere in aplicare C(2022) 8934/30.11.2022

Versiunile Programului Sănătate pot fi accesate la link-ul:

https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/autoritatea-de-management-pentru-programul-sanatate/

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent