Skip to main content

Programul RIS 2021 al EIT Manufacturing

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

5.000.000 EUR

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Instituția coordonatoare

European Institute of Innovation and Technology (EIT)

EIT Regional Innovation Scheme (RIS) | EIT (europa.eu)

Categorii tematice

Schema Regională de Inovare EIT

Obiectivul general al programului

Dezvoltarea, testarea, validarea, extinderea și integrarea soluțiilor TIC inovatoare în modele reproiectate de furnizare a serviciilor. Schema Regională de Inovare EIT este un instrument prioritar al EIT, conceput pentru a oferi sprijin unei game extinse de țări și regiuni din Europa, prin creșterea capacității lor de inovare, a bazei de candidați și a integrării în activitățile EIT. Obiectivul este susținerea unor noi jucători regionali, cu potențial ridicat din industria producătoare, prin care să se finanțeze dezvoltarea celui mai mare ecosistem de inovare din Europa. RIS contribuie la creșterea nivelului de inovație în toată Europa și la promovarea dezvoltării alfabetizării digitale în rândul utilizatorilor finali.

  • Abordarea priorităților de politică ale UE prin intermediul C&I;
  • Producerea de beneficii și impact prin misiuni de C&I;
  • Consolidarea utilizării inovării de către societate;
  • Generarea creșterii economice bazate pe inovare;
  • Crearea de locuri de muncă mai multe și de mai bună calitate;
  • Mobilizarea investițiilor în C&I.

Obiective specifice

  • Susținerea industriei producătoare, care este o bază globală pentru prosperitate, fiind un element cheie in ceea ce privește sustenabilitatea economică, socială și de mediu a Europei;
  • Consolidarea oportunităţilor în domeniul industrial în Europa, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC);
  • Crearea unei mase critice de cercetare, dezvoltare şi inovare la nivel european;
  • Asigurarea unui cadru coerent de cooperare la nivel european, compatibil diversităţii naţionale şi regionale.

Apelul RIS se adresează proiectelor de colaborare inovatoare, transnaţionale şi multidisciplinare care oferă soluţii din domeniul TIC cu aplicabilitate în orice zonă a domeniului. Se urmărește creșterea rezilienței industriei europene pentru creșterea competitivității la nivel global. Vor fi demarate activități care accelerează lansarea pe piață a proiectelor inovatoare prin crearea unei rețele de oportunități de promovare și oferirea de sprijin financiar pentru crearea unui produs sau serviciu pregătit pentru lansarea pe piață. În cadrul programului, echipele selectate vor trebui să-și finalizeze prototipul și să îl testeze într-un mediu real de piață.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activități educaționale care implică elevii, care să asigure o viitoare forță de muncă calificată și unitățile de predare-învățare, pentru facilitarea transferului de cunoștințe și pentru reducerea decalajului dintre industrie și mediul academic;

Activități de inovare pentru sprijinirea soluțiilor inovatoare provenind din țări eligibile, facilitând astfel creșterea și crearea de locuri de muncă;

Activități de creare a noilor afaceri, pentru susținerea start-up-urilor locale și a IMM-urilor, consultanţă, expertiză în domeniul de specialitate;

Activități care dezvoltă servicii tehnologice: analize, măsurători, testări, expertizări, certificări, altele similare;

Activități privind realizarea de sisteme informaţionale şi aplicaţii software pentru informatizarea activităţilor operaţionale din respectivul sector sau domeniu de activitate.

Rata de cofinanțare

Premii

Sinergii și complementarități cu alte programe

Sinergii cu POEO

Utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (softuri, platforme), în educație, formarea competențelor digitale, ca necesități indispensabile într-o lume globalizată. Nevoia de actualizare a competențelor sau de calificare a persoanelor slab calificate sau fără educație.

Parteneri EIT Manufacturing din cinci țări RIS au implicat peste 1.500 de liceeni în seminare web despre robotică și digitalizare, in cadrul carora au aflat informatii despre industria producătoare si cum ar putea reprezenta aceasta o optiune atractiva pentru viitoarea lor cariera.

Sinergii cu POCA 

Dezvoltarea de programe de asistenţă tehnică şi servicii între unităţi şi instituţii de cercetare dezvoltare şi agenţi economici, care aplică rezultatele programelor de cercetare dezvoltare; Participarea cercetătorilor şi specialiştilor din unităţile de cercetare-dezvoltare la formele de pregătire postuniversitară, respectiv de formare continuă, organizate în instituţiile de învăţământ superior acreditate.

Sinergii cu POCIDIF

Integrarea și promovarea activităților CDI urmărind oferirea de soluții viabile și servicii pentru societate și economie. Rezultatele cercetării atât din mediul universitar, cât și cele ale institutelor naționale de CDI, trebuie să fie îndreptate către valorizare comercială. Peste 1.000 de persoane au fost implicate în activități EIT RIS în toată Europa și au fost organizate 50 de evenimente de conștientizare în numeroase țări RIS de către cele 13 hub-uri EIS Manufacturing RIS.

Sinergii cu POR

Având în vedere atât demersurile CE, cât și necesitatea obiectivă ca România să se alinieze la tendințele europene și globale în dezvoltarea și evoluția tehnologiilor avansate, proiectele strategice propun instrumentele necesare implementării cu succes a acestor tehnologii, constituind o punte de legătură între actorii relevanți: mediul comunitar, universitar, de afaceri, guvernamental și cel natural. În contextul integrării strategice la nivel național al tehnologiilor avansate, proiectele strategice contribuie la realizarea investițiilor necesare dezvoltării domeniului tehnologiilor avansate, la extinderea capabilităților de cercetare, educaționale și de instruire pentru meseriile viitorului legate de tehnologiile avansate.

Sinergii cu POTJ

Încurajarea de parteneriate între sectorul public, privat și mediul universitar, care să contribuie la accelerarea dezvoltării de aplicații în domenii precum sănătate, producție, agricultură, mediu, precum și crearea unui mecanism eficient de transfer tehnologic din zona de CDI în zona antreprenorială și întreprinderi mari. Capacitarea ecosistemelor pentru o mai bună înțelegere asupra nivelului lor de maturitate în ceea ce privește digitalizarea și șansa de a identifica care este cel mai important pas următor spre digitalizare, prin consultanță ad-hoc din partea experților.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent