Skip to main content

Program Protecția speciilor de faună sălbatică

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Domeniu

Buget total

Bugetul alocat acestei sesiuni de finanțare este de 70.000.000 lei.

Finanțarea este nerambursabilă în proporție de 100%, după cum urmează:

  1. Solicitanți  – persoane juridice:

(1) În cadrul programului se acordă o finanţare nerambursabilă, reprezentând 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, după cum urmează:
a) în cazul persoanelor juridice:
1. maximum 5.000.000 lei pentru autorităţile administraţiei publice centrale sau instituţia publică din subordinea autorităţii administraţiei publice centrale şi titularii dreptului de administrare a imobilului proprietate publică, având regim de arie naturală protejată;
2. maximum 1.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale;
3. maximum 500.000 lei pentru celelalte tipuri de persoane juridice;

Solicitanți – persoane fizice:
a) maximum 15.000 lei pentru persoanele fizice.

(2) Valoarea aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, beneficiarul având obligaţia să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.

 

 

Obiectivul general al programului

Scopul programului îl reprezintă protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau montajul de dispozitive de tipul gardurilor electrice, ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, ori prin efectuarea de lucrări specifice în vederea montării de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice sau al altor dispozitive destinate reducerii conflictelor om—animal, implementării măsurilor de intervenție, precum și în vederea alungării sau împiedicării pătrunderii animalelor sălbatice în interiorul culturilor sau așezărilor.

Activități eligibile/cheltuieli eligibile

  • achiziția, instalarea de echipamente și/sau montajul de dispozitive de tipul gardurilor electrice (generator de impulsuri, fir gard electric, izolator inel gard electric, conectori fir gard electric, tijă împământare etc.), panou solar, regulator tensiune, cablu împământare ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege (instalații cu fascicule luminoase, sunete/ultrasunete etc. și care nu contravin prevederilor art. 3, 10 și 12 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică), destinate reducerii conflictelor om-animal și implementării măsurilor de intervenție în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică, ori amplasate pe traseele acestora, respectiv pe raza exploatațiilor agricole/pomicole/stupine/arii naturale protejate;
  • efectuarea de lucrări specifice în vederea montării de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice la limita culturilor sau așezărilor aflate în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori amplasate pe traseele acestora, respectiv pe raza exploatațiilor agricole/pomicole/stupine/arii naturale protejate.

Informații actualizate despre program

Informații actualizate despre program pot fi consultate accesând adresa – https://www.afm.ro/garduri_electrice.php

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent