Skip to main content

PROGRAMUL PRIVIND ELABORAREA ȘI/SAU ACTUALIZAREA PLANURILOR URBANISTICE GENERALE ȘI A REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

15.000.000 lei

Instituția coordonatoare

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură

Obiectivul general al programului

Obiectivul programului este de a susține autoritățile publice locale în procesul de elaborare/actualizare a planurilor urbanistice generale, baza pentru dezvoltarea socio-economică a localităților. Acest tip documentație reprezintă baza legală pentru planificarea urbană și autorizarea lucrărilor de construire și a investițiilor.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) şi a Regulamentelor Locale de Urbanism (RLU).

Rata de cofinanțare

Finanțarea programului se face prin alocații anuale aprobate prin Legea bugetului de stat, în capitolul 70.01-Locuințe, servicii și dezvoltare publică, titlul “Transferuri între unități ale administrației publice”. Legea nu prevede un procent de cofinanțare.

Conform HG, fondurile asigurate de la bugetul de stat pentru elaborarea PUG și RLU se alocă pe baza următoarelor criterii:

   localități în care sunt începute lucrările de elaborare PUG și RLU, în vederea finalizării acestora;

   localități care au fost afectate de calamități naturale (alunecări de teren. inundații, cutremure);

   localități nou înființate sau rezultate în urma desprinderii ori comasării unor unități administrativ teritoriale, care nu au întocmite, conform prevederilor în vigoare, PUG și RLU;

   localități care au PUG cu termene de valabilitate depășite și a căror dinamică de dezvoltare locală creează probleme ce nu își găsesc rezolvarea;

   localități turistice şi/sau cu potențialul turistic;

   localități care suferă modificări aduse de prevederi din strategiile şi programele guvernamentale;

   localități care suferă modificări aduse de prevederi din planurile de amenajare a teritoriului ;

   localități care suferă modificări majore de intravilan ca urmarea cererilor de autorizare.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent