Skip to main content

PROGRAMUL PRIVIND ELABORAREA HĂRȚILOR DE RISC NATURAL PENTRU CUTREMURE ȘI ALUNECĂRI DE TEREN

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

500.000 lei

Instituția coordonatoare

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură

Obiectivul general al programului

Hărțile de risc sunt necesare pentru identificarea, localizarea și delimitarea zonelor expuse la cutremure și alunecări de teren și pentru elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea instituirii măsurilor specifice privind atenuarea riscurilor, realizarea construcțiilor și utilizarea terenurilor. Programul are ca scop sprijinirea autorităților publice locale în procesul de formulare a cadrului strategic și de reglementare care stă la baza investițiilor și a propunerilor de dezvoltare aferente localităților. Prin acest Program se urmărește sprijinirea administrației publice județene și locale în vederea prevenirii și atenuării efectelor riscurilor naturale, prin co-finanțarea elaborării hărților de risc pentru cutremure și alunecări de teren.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Elaborarea hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren.

Rata de cofinanțare

Minimum 50%. Consiliile Județene au obligația să prevadă în bugetele proprii anuale fonduri necesare finanțării elaborării hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren iar MDLPA asigură cofinanțarea în proporție de până la 50% de la bugetul de stat, pe baza programelor anuale aprobate prin ordin al ministrului, în limita fondurilor anuale alocate cu această destinație.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent