Skip to main content

Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație unități de învățământ

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

1.500.000 lei pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori;

3.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 locuitori;

4.000.000 lei pentru orașe;

 5.000.000 lei pentru municipii de rang II;

6.000.000 lei pentru municipii de rang I.

Instituția finanțatoare

Obiectivul general al programului

Obiectivul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin reducerea consumului anual de energie.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii, a şarpantelor şi învelitorilor;
 • Reabilitarea şi modernizarea sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum/ a sistemelor de ventilare şi climatizare;
 • Utilizarea surselor regenerabile de energie;
 • Implementarea sistemelor de management energetic cu scopul monitorizării consumurilor de energie;
 • Instalarea de corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mai mare de viaţă;
 • Instalarea de sisteme pentru optimizarea calităţii aerului interior;
 • Orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului.

Rata de cofinanțare

Maxim 90% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiţii şi în limita sumelor ce pot fi acordate, în funcţie de numărul de locuitori pentru fiecare categorie de solicitanţi.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Programul Operaţional Regional, care sprijină dezvoltarea de regiuni cu oraşe smart şi prietenoase cu mediul;

 • Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile, ce susține managementul energiei durabile la nivelul localităților sărace/ subdezvoltate din România, prin îmbunătățirea infrastructurii municipale, sporirea capacității și gradului de conștientizare cu privire la eficiența energetică și energia regenerabilă;

 • Planul Național de Redresare și Reziliență, prin promovarea acţiunilor legate de tranziţia energetică, exploatarea surselor regenerabile de energie şi eficienţa energetică a clădirilor;

 • Granturile SEE și Norvegiene, ce finanţează şi proiecte din domeniul energie regenerabilă şi îmbunătăţirea eficienţei energetice;

 • Interreg, al cărui scop este de a dezvolta capacitatea administrativă şi de găsi, prin acţiuni de cooperare, soluții comune în domenii diverse, inclusiv în domeniul energiei durabile;

 • Fondul pentru inovare, ce vizează implementarea de tehnologii, produse şi procese inovatoare, cu emisii reduse de carbon;

 • Fondul de modernizare, ce finanţează acţiuni privind tranziţia energetică, creşterea ponderii surselor regenerabile de energie, eficienţa energetică implicit în construcţii;

 • InvestEU, care sprijină investiţii în energie regenerabilă şi eficienţă energetică, inovarea şi digitalizarea;

 • Fondul european pentru eficiență energetică, ce vizează investiţiile de eficienţă energetică şi energie regenerabilă la scară mica, în special în mediul urban, promovate de autorităţile locale;

 • Facilitatea Asistenţă Europeană pentru Energie Locală, ce oferă asistenţă tehnică pentru investiţii în eficienţă energetică şi energie regenerabilă implicit în sectorul clădirilor.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent