Skip to main content

PROGRAMUL PRIVIND CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, DERULAT DE AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE, CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 152/1998 PRIVIND ÎNFIINȚAREA ANL

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Bugetul programului pentru 2021: 661,8 milioane lei (credite de angajament), 90 milioane lei (credite bugetare).

Instituția coordonatoare

Agenția Națională pentru Locuințe – Programe

Obiectivul general al programului

Prin acest program se are în vedere realizarea de locuinţe destinate tinerilor ale căror venituri nu le permit accesul la o locuinţă în condiţiile pieţei, în acelaşi timp constituindu-se un fond de locuinţe la nivel local pentru a asigura mobilitatea tinerilor specialişti între localităţi la nivelul întregii ţări. Prin acest demers se poate stimula tânăra generaţie să profeseze pe teritoriul României, limitând astfel migraţia specialiştilor către alte ţări.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Lucrări de construcție de locuințe.

Rata de cofinanțare

Nu este prevăzută în program o rată de cofinanțare. Fondurile utilizate pentru realizarea lucrărilor de construcție sunt asigurate de la bugetul de stat, credite interne/externe, sume rezultate din vânzarea locuinţelor pentru tineri, realizate în anii anteriori, precum şi din alte surse legal constituite. Autorităţile locale asigură utilităţile și dotările tehnico-edilitare necesare.

Autorităţile publice locale repartizează locuințele tinerilor aceste locuinţe, în funcție de ordinea stabilită prin listele de prioritate întocmite în baza prevederilor legale și în limita fondului locativ disponibil în acest scop, stabilesc și încasează chiria și pot vinde apartamentele numai la cererea chiriașilor care le ocupă, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent