Skip to main content

Standardizarea pieței interne

Programul Piaţa Unică

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Buget total: 4.208 mil. EURO

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

DG GROW (Direcția Generală Piață internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri)

Obiective specifice

Să  asigure funcționarea efectivă a pieței interne prin procese de standardizare care:

o  permit finanțarea standardizării europene și a participării părților interesate în procesul de stabilire a standardelor europene;

o  sprijină dezvoltarea unor standarde de raportare financiară internațională și de audit de înaltă calitate, facilitează integrarea acestora în dreptul Uniunii și promovează inovarea și elaborarea celor mai bune practici în raportarea de informații de către întreprinderi;

Rata de cofinanțare

50% – 100%

Rezultatele programului

  •  Ponderea standardelor europene puse în aplicare ca standarde naționale de către statele membre, exprimată ca număr total de standarde europene active;
  • Procentul de standarde internaționale în materie de raportare financiară și audit aprobate de Uniune.

Sinergii și complementarități cu alte programe

  • Sinergie cu PREIMM pe scăderea costului de finanțare și creșterea șanselor de eligibilitate la finanțare tip împrumut de investiții pentru IMM-uri

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/690 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0690&qid=1625575055351&from=RO

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent