Skip to main content

Siguranța alimentară

Programul Piaţa Unică

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

168 mld EUR

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Punctul Național de Contact

Punct Focal EFSA – ANSVSA

Obiective specifice

Să contribuie la creșterea nivelului sănătății umane, a animalelor și a plantelor de-a lungul lanțului alimentar și în domeniile conexe, inclusiv prin prevenirea și eradicarea bolilor și a organismelor dăunătoare, și să sprijine creșterea nivelului de bunăstare a animalelor, precum și producerea și consumul de alimente sustenabile.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Măsuri de urgență în domeniul veterinar și fitosanitar;
 • Măsuri de urgență în domeniul veterinar și fitosanitar, care trebuie adoptate ca urmare a confirmării apariției uneia dintre bolile animalelor sau zoonozele;
 • Măsuri pentru a controla eventualele epidemii;
 • Constituirea de stocuri de produse biologice sau achiziționarea de doze de vaccin în cazul în care apariția sau evoluția într-o țară terță sau într-un stat membru a uneia dintre bolile animalelor și zoonozele;
 • Programe veterinare și fitosanitare anuale și multianuale;
 • Anchetele desfășurate pe perioade date în vederea verificării cel puțin a prezenței oricărui organism dăunător de carantină pentru Uniune;
 • Anchetele desfășurate pe perioade date în vederea verificării cel puțin a prezenței oricăror organisme dăunătoare, care ar putea reprezenta un risc emergent pentru Uniune, și a căror pătrundere sau răspândire ar putea avea un impact semnificativ pentru agricultura sau fondul forestier al Uniunii;
 • Măsurile menite să izoleze organismul dăunător, împotriva căruia au fost luate măsuri de izolare la nivelul Uniunii;
 • Activități de sprijinire a îmbunătățirii bunăstării animalelor;
 • Laboratoarele de referință ale Uniunii Europene și centrele de referință ale Uniunii Europene;
 • Programe de control coordonate și culegerea de informații și date;
 • Activități de prevenire a deșeurilor alimentare și de combatere a fraudelor din sectorul alimentar;
 • Activități de sprijinire a producerii și consumului de alimente sustenabile;
 • Bazele de date și sistemele informatizate de gestionare a informațiilor necesare pentru punerea în aplicare eficace și eficientă a legislației;
 • Formarea personalului autorităților competente responsabil cu controalele oficiale și a altor părți implicate în gestionarea și/sau prevenirea unor boli ale animalelor sau a unor organisme dăunătoare plantelor;
 • Activități tehnice și științifice, inclusiv studii și activități de coordonare, necesare pentru a asigura punerea în aplicare corectă a normelor în domeniu;
 • Proiecte organizate de către unul sau mai multe state membre, cu scopul de a îmbunătăți, prin utilizarea de tehnici și protocoale inovatoare, punerea în aplicare eficientă a obiectivului specific;
 • Sprijin acordat inițiativelor de informare și de sensibilizare ale Uniunii și ale statelor membre menite să asigure producerea și consumul îmbunătățit, conform și sustenabil de alimente, inclusiv activități de prevenire a risipei de alimente și a fraudei în sectorul alimentar;
 • Măsuri întreprinse pentru a proteja sănătatea umană, a animalelor și a plantelor și bunăstarea animalelor, puse în aplicare în cazul animalelor, al produselor de origine animală, al plantelor și al produselor vegetale provenind din țări terțe care sosesc la o frontieră a Uniunii;

Rata de cofinanțare

Programul poate finanța până la 100 % din costurile eligibile ale unei acțiuni, cu condiția neîncălcării principiului cofinanțării, astfel cum este definit în Regulamentul financiar.

Rezultatele programului

Prevenirea și combaterea bolilor ale animalelor și zoonoze precum:

 • Pesta cabalină africană;
 • Pesta porcină africană;
 • Antrax;
 • Gripa aviară (înalt patogenă);
 • Gripa aviară (slab patogenă);
 • Campilobacterioza;
 • Pesta porcină clasică;
 • Febra aftoasă;
 • Pleuropneumonia contagioasă a caprelor;
 • Morva;
 • Infecție cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24);
 • Infecție cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis;
 • Infecție cu virusul bolii hemoragice epizootice;
 • Infecție cu virusul dermatozei nodulare virotice;
 • Infecție cu Mycoplasma mycoides subspecia mycoides SC (pleuropneumonie contagioasă bovină);
 • Infecție cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis);
 • Infecție cu virusul bolii de Newcastle;
 • Infecție cu virusul pestei micilor rumegătoare;
 • Infecție cu virusul rabic;
 • Infecție cu virusul febrei Văii de Rift;
 • Infecție cu virusul pestei bovine;
 • Infecție cu serotipurile zoonotice de Salmonella;
 • Infestare cu Echinococcus spp;
 • Listerioză;
 • Variolă ovină și variolă caprină;
 • Encefalopatii spongiforme transmisibile;
 • Trichineloză;
 • Encefalomielita ecvină venezueleană;
 • E. coli verotoxigenă;

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Programul EU4Health prin sinergiile în vederea depășirii eventualelor crize sanitare în domeniul sănătatea umană a animalelor și a plantelor;
 • Programul Europa Digitală și Mecanismul pentru interconectarea Europei  prin acțiuni care promovează transformarea digitală a serviciilor de sănătate și măresc interoperabilitatea unor astfel de servicii, inclusi dezvoltarea
  unui spațiu european al datelor privind sănătatea.
 • Programul Orizont Europa prin complementaritatea acțiunilor finanțate în Pilonul 2 și sinergiile cu masuri de imbunătățire a sănătății umane, a animalelor și a plantelor.
 • Rezerva rescEU aferentă Mecanismului de protecție civilă al Uniunii, prin acțiunile de a consolida răspunsul UE la coronavirus, stocurile medicale din 9 state membre ale UE permit o reacție mai rapidă la crizele de sănătate umană, a animalelor și a plantelor.

Apeluri lansate

Oportunități de finanțare: Food Safety
(info)

Oportunități de finanțare: Depuneri

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/690 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0690&qid=1625575055351&from=RO

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent