Skip to main content

Protecția Consumatorului

Programul Piaţa Unică

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Buget total: 4.208 mil. EURO

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

DG GROW (Direcția Generală Piață internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri)

Obiective specifice

Să promoveze interesele consumatorilor și să asigure un nivel înalt de protecție a consumatorilor și siguranță a produselor prin:

  • în ceea ce privește consumatorii:

o  capacitarea, sprijinirea și educarea consumatorilor, a mediului de afaceri și a reprezentanților societății civile, mai ales în ceea ce privește drepturile consumatorilor în temeiul dreptului Uniunii;

o  asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a unui consum durabil și a siguranței produselor, în special pentru cei mai vulnerabili consumatori, pentru a spori echitatea, transparența și încrederea în piața internă;

o asigurarea faptului că interesele consumatorilor în mediul digital sunt luate în considerare în mod corespunzător;

o  sprijinirea autorităților competente însărcinate cu asigurarea respectării legislației și a organizațiilor care reprezintă consumatorii, precum și a acțiunilor de consolidare a cooperării dintre autoritățile competente, cu un accent deosebit pe problemele ridicate de tehnologiile existente și emergente;

o  aducerea unei contribuții la îmbunătățirea calității și a disponibilității standardelor în întreaga Uniune; combaterea eficientă a practicilor comerciale neloiale;

o  garantarea faptului că toți consumatorii au acces la căi de atac eficiente și la informații adecvate privind piețele și drepturile consumatorilor, precum și promovarea consumului durabil, în special prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la caracteristicile specifice și la impactul bunurilor și serviciilor asupra mediului;

  • în ceea ce privește consumatorii și alți utilizatori finali de servicii financiare:

o  îmbunătățirea participării consumatorilor, a altor utilizatori finali de servicii financiare și a reprezentanților societății civile la elaborarea politicilor privind serviciile financiare;

o  promovarea unei mai bune înțelegeri a sectorului financiar și a diferitelor categorii de produse financiare comercializate;

o  asigurarea faptului că interesele consumatorilor în domeniul serviciilor financiare cu amănuntul sunt protejate.

Rata de cofinanțare

50% – 100%

Rezultatele programului

  • Indicele situației consumatorilor.
  •  Numărul documentelor de luare de poziție și al răspunsurilor primite de la beneficiari la consultările publice în domeniul serviciilor financiare.

Sinergii și complementarități cu alte programe

  • Sinergie cu PREIMM pe scăderea costului de finanțare și creșterea șanselor de eligibilitate la finanțare tip împrumut de investiții pentru IMM-uri

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/690 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0690&qid=1625575055351&from=RO

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent