Skip to main content

Eficientizarea funcționării pieței interne

Programul Piaţa Unică

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Buget total: 4.208 mil. EURO

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

DG GROW (Direcția Generală Piață internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri)

Obiective specifice

Să eficientizeze piața internă, printre altele, în perspectiva transformării digitale, prin:

o facilitarea prevenirii și înlăturării obstacolelor discriminatorii, nejustificate sau disproporționate și sprijinirea procesului de elaborare, punere în aplicare și asigurare a respectării dreptului Uniunii în domenii precum piața internă a bunurilor și serviciilor, inclusiv prin îmbunătățirea aplicării principiului recunoașterii reciproce, a normelor privind achizițiile publice, a dreptului societăților comerciale, a dreptului contractual și al responsabilității extracontractuale, a normelor privind combaterea spălării banilor, a liberei circulații a capitalurilor și a normelor privind serviciile financiare și concurența, inclusiv prin dezvoltarea de instrumente de guvernanță centrate pe utilizator;

o  sprijinirea supravegherii eficiente a pieței în întreaga Uniune, cu scopul de a garanta faptul că pe piața Uniunii sunt disponibile doar produse sigure și conforme, care oferă un nivel înalt de protecție a consumatorilor și a altor utilizatori finali, inclusiv în cazul produselor vândute online, precum și de a asigura o mai mare omogenitate a autorităților de supraveghere a pieței în întreaga Uniune și a crește capacitatea acestora;

Rata de cofinanțare

50% – 100%

Rezultatele programului

  • Numărul de noi plângeri în domeniul liberei circulații a bunurilor și serviciilor și al legislației Uniunii privind achizițiile publice
  • Indicele de restrictivitate a schimburilor de servicii
  • Numărul de vizite pe portalul „Europa ta”
  • Numărul de cazuri de neconformitate în domeniul bunurilor, inclusiv al vânzărilor online
  • Numărul de campanii comune de supraveghere a pieței.

Sinergii și complementarități cu alte programe

  • Complementaritate cu Pericles IV pe aplicarea dreptului Uniunii și supravegherea pieței prin prevenirea și combaterea fraudei și a corupției, sprijinirea raportării neregulilor, facilitarea schimbului de informații și a acordării de sprijin operațional.
  • Complementaritate cu Programului UE de luptă antifraudă pe  îmbunătățirea funcționării pieței interne prin încurajarea colaborării între țări și schimbului de bune practici privind protecția împotriva falsificării monedei unice.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/690 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0690&qid=1625575055351&from=RO

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent