Skip to main content

Competitivitatea IMM

Programul Piaţa Unică

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Buget total: 4.208 mil. EURO

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

DG GROW (Direcția Generală Piață internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri)

Obiective specifice

Să eficientizeze piața internă, printre altele, în perspectiva transformării digitale, prin:

 • facilitarea prevenirii și înlăturării obstacolelor discriminatorii, nejustificate sau disproporționate și sprijinirea procesului de elaborare, punere în aplicare și asigurare a respectării dreptului Uniunii în domenii precum piața internă a bunurilor și serviciilor, inclusiv prin îmbunătățirea aplicării principiului recunoașterii reciproce, a normelor privind achizițiile publice, a dreptului societăților comerciale, a dreptului contractual și al responsabilității extracontractuale, a normelor privind combaterea spălării banilor, a liberei circulații a capitalurilor și a normelor privind serviciile financiare și concurența, inclusiv prin dezvoltarea de instrumente de guvernanță centrate pe utilizator;
 • sprijinirea supravegherii eficiente a pieței în întreaga Uniune, cu scopul de a garanta faptul că pe piața Uniunii sunt disponibile doar produse sigure și conforme, care oferă un nivel înalt de protecție a consumatorilor și a altor utilizatori finali, inclusiv în cazul produselor vândute online, precum și de a asigura o mai mare omogenitate a autorităților de supraveghere a pieței în întreaga Uniune și a crește capacitatea acestora.

Rata de cofinanțare

50% – 100%

Rezultatele programului

 • Numărul de IMM-uri și de clustere și organizații ale rețelelor de afaceri, precum și de organizații de sprijin pentru afaceri, care beneficiază de sprijin din partea programului, în special pentru internaționalizare, digitalizare și sustenabilitate.
 • Numărul de societăți sprijinite care au încheiat parteneriate de afaceri.
 • Numărul de antreprenori care beneficiază de programe de mentorat și de mobilitate, inclusiv antreprenorii tineri, antreprenorii noi și antreprenorii din rândul femeilor, precum și alte grupuri-țintă specifice.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Complementaritate cu Obiectivul Specific 1 din InvestEU pe finanțarea cu ajutorul instrumentelor financiare a proiectelor de dezvoltare durabilă implementate de intreprinderi, în special de IMM-uri
 • Complementaritate cu Obiectivul Specific 2 din InvestEU pe creșterea accesului la finanțare pentru start-up-uri, creșterea competitivității sectoarelor prin sprijinirea inovării și finanțarea conceptelor demonstrate
 • Complementaritate cu Obiectivul Specific 3 din InvestEU pe creșterea accesului la finanțare pentru IMM-uri -accesul la piețe, inclusiv internaționalizarea IMM-urilor, un mediu de afaceri favorabil IMM-urilor, competitivitatea sectoarelor prin finanțarea cu ajutorul instrumentelor financiare IMM-urile și intreprinderile mici cu capitalizare medie, sporind competitivitatea acestora
 • Complementaritate cu Prioritatea 3 din Horizon Europe pe creșterea accesului la finanțare pentru IMM-uri, în special a start-up-urilor inovative prin facilitarea accesului la finanțare și la piețe prin finanțarea de ecosisteme de inovare și incubare, precum și a start-up-urilor rezultate din aceste ecosisteme
 • Complementaritate cu PREIMM pe creșterea potențialelor surse de finanțare tip împrumut de investiții pentru IMM-uri
 • Sinergie cu PREIMM pe scăderea costului de finanțare și creșterea șanselor de eligibilitate la finanțare tip împrumut de investiții pentru IMM-uri

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/690 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0690&qid=1625575055351&from=RO

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent