Skip to main content

Program pentru Regiunea Dunării

Loading

Apeluri

Programul pentru Regiunea Dunării – Apelul “Seed Money Facility”

Program de finanţare

Program pentru Regiunea Dunării

Status

Inactiv

Data deschiderii

27 noiembrie 2023

Buget

3.600.000 EUR

Programul pentru Regiunea Dunării – Apelul Nr.2

Program de finanţare

Program pentru Regiunea Dunării

Status

Inactiv

Data deschiderii

02 noiembrie 2023

Buget

38.749.913 EUR

Descriere program

Despre program

Zona de program constă dintr-un număr total de paisprezece țări care fac macroregiunea cu cel mai mare număr de țări participante din toate programele transnaționale ale UE: state membre: Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania ( Baden-Württemberg și Bayern), Ungaria, România, Slovacia și Slovenia; ţări în curs de aderare: Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru şi Serbia, Ţări învecinate: Moldova şi Ucraina (Oblastul Cernivetska, Oblastul Ivano-Frankiviska, Oblastul Zakarpatska, Oblastul Odesa). Există unele trăsături teritoriale speciale „dunărene” legate transnațional, care sunt factori majori în coeziunea întregii macroregiuni. Din punct de vedere geografic, zona se suprapune cu teritoriul vizat de Strategia UE pentru Regiunea Dunării (EUSDR), cuprinzând, de asemenea, bazinul fluviului Dunărea și zonele muntoase (cum ar fi Carpații, Balcanii și o parte din Alpi), reprezentând o cincime de pe teritoriul UE și fiind locuit de aproximativ 114 milioane de oameni.

Buget total

Buget total al programului 213.103.953 euro (FEDR, NDCI și IPA).

Categorii tematice

 • O Europă mai capabilă;
 • O Europă mai verde, cu mai puține emisii de carbon;
 • O Europă mai socială;
 • O mai bună guvernanță a cooperării.

Autoritatea de Management

Autoritatea Națională pentru Danube Region Programme (2021-2027), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană, Serviciul Autorități Naționale pentru Programe Europene.

Obiectivul general al programului

Programul Transnațional Dunărea finanțează proiecte implementate de un parteneriat transnațional extins, care vor avea ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale.

Prioritate și obiective specifice

Prioritatea 1 – PO1 O Europă mai Inteligentă

 • (i) Dezvoltarea și îmbunătățirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate;
 • (iv) Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

Axa prioritară 2 – PO2 O Europă mai verde, fără emisii de carbon

 • (ii) Promovarea energiei regenerabile;
 • (iv) Promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii riscurilor de dezastre, a rezilienței, luând în considerare abordările bazate pe ecosistem;
 • (v) Promovarea accesului la apă și gestionarea durabilă a apei;
 • (vii) Îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi,inclusiv în zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de poluare.

Axa prioritară 3 – PO4 O Europă mai socială

 • (i) Creșterea eficacității și incluziunii piețelor muncii și accesul la locuri de muncă de înaltă calitate prin dezvoltarea infrastructurii sociale și promovarea economiei sociale;
 • (ii) Îmbunătățirea accesului la servicii incluzive și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv prin stimularea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online;
 • (v) Consolidarea rolului culturii și turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială.

Axa prioritară 4 – ISO1 O cooperare mai bună în domeniul guvernanței

 • (i) Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate de a implementa strategii macroregionale și strategii pentru bazinele maritime, precum și alte strategii teritoriale;
 • Sprijinirea guvernanţei şi implementării SUERD.

Beneficiari eligibili

 • Autorități locale/ regionale/ naționale;
 • Organisme de drept public;
 • Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT);
 • Organizații internaționale;
 • Organisme private, inclusiv IMM-uri.

Parteneriat:

 • minim 3 parteneri;
 • nu există număr maxim de parteneri, dar trebuie să se țină cont de caracterul transnațional al proiectelor;
 • Partenerul Leader trebuie să fie dintr-un stat participant în program.

Cheltuieli Eligibile

Pentru a fi eligibile la nivel de proiect, cheltuielile trebuie să respecte următoarele criterii generale:

 • Să se refere la activitățile legate de implementarea proiectului, așa cum au fost prevăzute în aplicația aprobată de Comitetul de Monitorizare;
 • Să fie în conformitate cu principiile eficienței, eficacității și economiei;
 • Să se supună principiilor costurilor reale, cu excepția costurilor calculate pe baza ratelor forfetare sau sume fixe;
 • Să fie generate și plătite de partenerii în proiect indicați în aplicație pe perioada de implementare a proiectului;
 • Să fie legate de activități care nu au fost finanțate din alt instrument financiar;
 • Să fie susținute de facturi sau alte documente probatoare legate direct de fiecare partener în parte (cu excepția celor rambursate pe baza unei sume fixe sau rate forfetare).

Următoarele cheltuieli sunt considerate a fi eligibile în cadrul programului:

 • Costuri de personal (salariu, alte costuri legate direct de plăți salariale plătite și nerecuperabile de către angajator);
 • Costuri de administrare (chirie, asigurări, utilități, birotică, IT, taxe bancare, etc.)
  Călătorie și cazare (transport, masă, cazare, viză, diurnă, etc.);
 • Expertiză și servicii externe (studii, sondaje, training-uri, traduceri, promovare, etc.)
  Echipamente (echipamente IT, mobilier, etc.);
 • Investiții la scară redusă;
 • Costuri de pregătire a proiectului (în sumă fixă de 17.500 euro FEDR/proiect);

Sinergii și complementarități cu alte programe

Contact

Eloy Gomez Giron
danube@interreg-danube.eu
+36 1 795 9193
Postal address: József Nádor Tér 2-4, 1051 Budapest, Hungary

Office address: Honvéd utca 13-15, 1055 Budapest, Hungary

Austria:

Anna Maria Kramann
kramann@oerok.gv.at
+43 1 53 53 444 21
ÖROK – Austrian Conference on Spatial Plannin
Ballhausplatz 1
1014 Vienna

www.oerok.gv.at


Bosnia and Herzegovina

Mersiha Delic
mersiha.delic@dei.gov.ba
+38733 255 375
Directorate for European Integration
Đoke Mazalića 5
71 000 Sarajevo


Bulgaria

Irina Rangelova
irangelova@mrrb.government.bg
+359 2 940 5596
Ministry of Regional Development & Public Works
17-19. Sv. Kiril i Metodi str
1202 Sofia


Croația

Mislav Kovac
mislav.kovac@mrrfeu.hr
+385 1 6391 971
Ministry of Regional Development & EU funds
Rackoga 6
10000 Zagreb


Czech Republic

Ministry for Regional Develpment
Staromestské námesti 6
11015 Praha 1
Stella Horváthová
horste@mmr.cz
+420 224 862 213
Tereza Tkadleckova
Tereza.Tkadleckova@mmr.cz
+420 224 862 213


Germany

Dr. Judit Schrick-Szenczi
judit.schrick@mfw.bwl.de
+49 711 123 2402
+49 172 5655594

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Wüttenberg
Schlossplatz 4
70173 Stuttgart


Hungary

Lilian Csintalan
gabriella.lilian.csintalan@ngm.gov.hu
+36 1 89 65430
+36 30 814 8549

Ministry for National Economy
József nádor tér 2-4
1051 Budapest


Republic of Moldova

Tatiana Udrea
tatiana.udrea@gov.md
+373 60107234
Office for CBC Cooperation


Muntenegro

Miloš Marković
milos.markovic@mep.gov.me
+382 69 274 375
Ministry of European Affairs
Stanka Dragojevica 2
81 000 Podgorica


Serbia

Tijana Didanovic
tijana.didanovic@mei.gov.rs
+381 11 3061 207
Ministry of European Integration
34 Nemanjina st, 11000 Belgrade


Slovakia

František Koločány
frantisek.kolocany@vlada.gov.sk
+421 2 20925991
Peter Heriban
peter.heriban@vlada.gov.sk
+421 2 20925901
Government Office of the Slovak Republic
Námesti slobody 1
813 70 Bratislava


Slovenia

GOVERNMENT OFFICE FOR DEVELOPMENT AND EUROPEAN COHESION POLICY
European Territorial Cooperation and Financial Mechanisms Division
European Territorial Cooperation and Financial Mechanisms Section
Kotnikova 5
SL-1000 Ljubljana
Slovenia
www.svrk.gov.si
Anton Pavlin
anton.pavlin@gov.si
+386 (0)1 400 3421


Ukraine

Olena Kucherenko
kucherenkoOV@minregion.gov.ua
+38044 278 7107
Ministry of Regional Devl, Construction, Housing & Communal Services
9 Velyka Zhytomyrska Street
01601 Kyiv

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent