Skip to main content

Programul pentru Promovarea Produselor Agricole (AGRIP)

Loading

Apeluri

Sprijin pentru programe simple de promovare a produselor ecologice în cadrul sistemului de calitate al Uniunii SAU agricultura durabilă a Uniunii și bunăstarea animalelor în orice țară terță/țari terțe

Program de finanţare

Programul pentru Promovarea Produselor Agricole (AGRIP)

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

AGRIP SIMPLE Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

18 ianuarie 2024

Data limită

14 mai 2024 17:00 CET

Informare și promovare în orice țară terță

Program de finanţare

Programul pentru Promovarea Produselor Agricole (AGRIP)

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

AGRIP MULTI Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

18 ianuarie 2024

Data limită

14 mai 2024 17:00 CET

Metoda de producție ecologică

Program de finanţare

Programul pentru Promovarea Produselor Agricole (AGRIP)

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

AGRIP MULTI Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

18 ianuarie 2024

Data limită

14 mai 2024 17:00 CET

Metode agricole europene și produse alimentare și scheme de calitate

Program de finanţare

Programul pentru Promovarea Produselor Agricole (AGRIP)

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

AGRIP SIMPLE Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

18 ianuarie 2024

Data limită

14 mai 2024 17:00 CET

Fructe și legume proaspete pe piața internă în contextul unor practici alimentare echilibrate și sănătoase

Program de finanţare

Programul pentru Promovarea Produselor Agricole (AGRIP)

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

AGRIP MULTI Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

18 ianuarie 2024

Data limită

14 mai 2024 17:00 CET

Descriere program

Buget Total

 • 185.900.000 euro

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Obiectivul general al programului

Creșterea competitivității sectorului agricol din Uniune.

Obiective specifice

 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la calitățile produselor agricole ale UE și standardele înalte impuse metodelor de producție în Uniune;
 • Creșterea competitivității, a consumului produselor agricole și a anumitor produse alimentare din Uniune;
 • Creșterea nivelului de cunoaștere și recunoaștere a sistemelor de calitate ale Uniunii;
 • Creșterea cotei de piață a produselor agricole și a anumitor produse alimentare din Uniune, acordându-se o atenție deosebită piețelor din țările terțe cu cel mai mare potențial de creștere;
 • Restabilirea condițiilor normale de piață în cazul unor perturbări grave ale pieței, al pierderii încrederii consumatorilor sau al altor probleme specifice.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitățile care pot fi finanțate în cadrul prezentei cereri de propuneri sunt campaniile de informare și promovare care vizează produsele și sistemele enumerate la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014: gestionarea proiectului, relații publice, site-uri și mijloace de comunicare socială, publicitate, instrumente de comunicare, evenimente, promovare la punctul de desfacere.

Rata de cofinanțare

 • Contribuția Uniunii la finanțarea programelor simple pe piața internă este de 70 % din cheltuielile eligibile.
 • Contribuția Uniunii la finanțarea programelor simple în țările terțe este de 80 % din cheltuielile eligibile.

Rezultatele programului

Impactul final preconizat al prezentei cereri de propuneri este creșterea consumului de produse agroalimentare din UE și/sau creșterea gradului de conștientizare a sistemelor de calitate ale Uniunii, creșterea renumelui lor și creșterea cotei lor de piață în țările vizate.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Complementaritate cu PNRR – Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială/componenta 2 – Fondul pentru dezvoltare comunitară în rural și zone urbane sărace: construire/ reabilitare/ extindere piețe agro-alimentare.
 • Proiectele trebuie concepute astfel încât să completeze alte activități publice sau private implementate de organizația care formulează propunerea pe piețele vizate și trebuie asigurate sinergii cu astfel de activități.
 • Activitățile ar trebui să fie complementare și să nu se suprapună cu activitățile finanțate prin politica agricolă comună și/sau prin intermediul fondurilor sau instrumentelor diferitelor state membre care sprijină la nivel național promovarea produselor agricole.
 • Măsura de promovare a produselor agricole pe piața internă și în țările terțe se adresează grupurilor ţintă stabilite în cadrul programelor şi pieţelor ţintă prevăzute în Programul anual de lucru al CE pentru 2023 şi în cererea de propuneri de programe. Exemple de grupuri țintă: consumatori și asociații ale consumatorilor, distribuitori și asociații ale distribuitorilor, instituții (școli, spitale, instituții de învățământ din sectorul hotelier și al alimentației), HoReCa (hoteluri, cantine, restaurante), servicii de catering, formatori de opinie (jurnaliști, medici și nutriționiști, profesori, gastronomi, bucătari), profesioniști din domeniul textilelor (stiliști, creatori, designeri, confecționeri, editori), presă cu caracter general și cea specializată, industria agroalimentară, persoane responsabile cu cumpărăturile din cadrul gospodăriilor etc.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) nr. 1144/2014

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/1144/oj

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent