Skip to main content

Programul pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială

Loading

Apeluri

Practici de inovare socială pentru combaterea persoanelor fără adăpost

Program de finanţare

Fondul Social European Plus

Programul pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială

Programul Instrumentul de investiţii interregionale

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

ESF Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

14 septembrie 2023

Data limită

11 ianuarie 2024 17:00 CET

Descriere program

Descriere program

Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) este un instrument de finanțare la nivelul UE menit să promoveze crearea unui număr cât mai mare de locuri de muncă de calitate și durabile, să garanteze o protecție socială adecvată și decentă, să lupte împotriva excluziunii sociale și sărăciei și să îmbunătățească condițiile de muncă.
Pentru perioada 2021-2027, programul EaSI reprezintă o componentă a Fondului social european plus (FSE+)

EaSI este gestionat direct de Comisia Europeană. Reunește trei programe ale UE care au fost gestionate separat în perioada 2007-2013: PROGRESS, EURES și Microfinanțare Progress. FSE+ 2021-2027 integrează fostul Fond social european, Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială

Obiective

• să consolideze asimilarea obiectivelor UE și coordonarea acțiunilor la nivel european și național în domneiul ocupării forței de muncă, al afacerilor sociale și al incluziunii
• să sprijine dezvoltarea unor sisteme adecvate, accesibile și eficiente de protecție socială și a piețelor muncii
• să modernizeze legislația UE și să garanteze aplicarea sa efectivă
• să promoveze mobilitatea geografică și să stimuleze oportunitățile de ocupare a forței de muncă
• să crească disponibilitatea și accesibilitatea microfinanțărilor pentru persoanele vulnerabile care doresc să creeze o microîntreprindere, precum și pentru microîntreprinderile existente, și să faciliteze accesul la finanțare pentru întreprinderile sociale.
• să acorde o atenție deosebită grupurilor vulnerabile, cum ar fi tinerii
• să promoveze egalitatea dintre femei și bărbați
• să combată discriminările
• să promoveze crearea unui număr cât mai mare de locuri de muncă de calitate și durabile
• să garanteze o protecție socială adecvată și decentă
• să combată șomajul de lungă durată
• să lupte împotriva sărăciei și excluziunii sociale.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent