Skip to main content
Programul pentru Acvacultură și Pescuit

Programul pentru Acvacultură și Pescuit

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Despre program

Programul pentru Acvacultură și Pescuit (PAP) asigură principalul sprijin financiar pentru dezvoltarea sectorului pescăresc din România în perioada de programare 2021-2027. Obiectivele strategice ale PAP urmăresc asigurarea condiţiilor pentru implementarea Politicii Comune de Pescuit (PCP) în România, cu luarea în considerare a Strategiei 2030 a Comisiei Generale pentru pescuit în Marea Mediterană (GFCM).

Buget total

Alocarea financiară totală, pentru perioada de programare 2021 -2027 acordată României pentru acest program, este de 232.072.724,00 milioane euro, din care contribuția UE reprezintă 162.450.905,00 milioane euro.

Prioritatea care beneficiază de cea mai mare alocare financiară, respectiv de 108.401.171,00 euro, este dedicată promovării activităților sustenabile de acvacultură, precum și prelucrării și comercializării produselor provenite din pescuit și acvacultură, contribuind astfel la securitatea alimentară în Uniunea Europeană.

Următoarea prioritate, cu o alocare financiară totală de 55.813.488,00 euro, vizează promovarea pescuitului durabil și a refacerii și conservării resurselor biologice acvatice, urmată de prioritatea dedicată facilitării dezvoltării unei economii albastre durabile în zonele costiere, insulare și continentale și favorizarea dezvoltării comunităților care practică pescuitul și acvacultura, care va dispune de o sumă în valoare de 53.933.702,00 euro.

Obiectivul general al programului

Sprijinul PAP are în vedere disfuncționalitățile pieței pescărești, nevoile de investiții pentru dezvoltarea acesteia care pot fi sprijinite prin Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură (FEAMPA) și complementaritatea programului cu alte forme de sprijin.

Obiective specifice

Prioritatea 1 (pescuit, biodiversitate): 55,8 mil. euro

 • OS 1.1.1 – Modernizarea infrastructurii și a navelor: 17 mil. euro;
 • OS 1.3 – Încetare temporară (pescuit marin): 580 mii euro;
 • OS 1.4 – Control și colectare date: 34,8 mil. euro;
 • OS 1.6 – Biodiversitate (colectare deșeuri, AMP): 3,5 mil. euro.

Prioritatea 2 (acvacultură, procesare, comercializare): 108,4 mil. euro

 • OS 2.1 – Acvacultură (investiții, cursuri, servicii de mediu, CDI): 79,3 mil. euro;
 • OS 2.2 – Procesare, comercializare: 29,1 mil. euro.

Prioritatea 3 (dezvoltare locală): 53,9 mil. euro

 • OS 3.1 – Sprijin pregătitor, SDL: 53,9 mil. euro.

Asistență Tehnică – 13,9 mil. euro.

Priorități

 • Prioritate 1 – Promovarea pescuitului durabil și a refacerii și conservării resurselor biologice acvatice;
 • Prioritate 2 – Promovarea activităților sustenabile de acvacultură, precum și prelucrarea și comercializarea produselor provenite din pescuit și din acvacultură, contribuind astfel la securitatea alimentară în Uniune;
 • Prioritate 3 – Facilitarea dezvoltării unei economii albastre durabile în zonele costiere, insulare și continentale și favorizarea dezvoltării comunităților care practică pescuitul și acvacultura.

 

Acțiuni eligibile

Prioritate 1:

 • Modernizarea portului de la Midia;
 • Construire/ modernizare locuri de debarcare și adăposturi pescărești+dotare ambarcațiuni;
 • Interdicția pescuitului la calcan;
 • Plan de acțiuni de control al ANPA, echipamente de control;
 • Plan național de colectare date;
 • Programe de cercetare-inovare în domeniul pescuitului și acvacultură;
 • Identificarea, colectarea și predarea/gestionarea deșeurilor și echipamentelor de pescuit abandonate;
 • Extinderea suprafeței de AMP;
 • Managementul AMP.

Prioritate 2:

 • Investiții în acvacultură pentru înființarea, extinderea și modernizarea fermelor de acvacultură:

Alocare: 59.000.000 Euro

 • creșterea capacității de producție;
 • menținerea producției;
 • eficiență energetică.

Cursuri de instruire pentru acvacultori: Alocare: 1.160.000 Euro

 • organizarea de cursuri de instruire pentru acvacultori;
 • lucrători în acvacultură/ administratori.

Servicii de mediu: Alocare 14.505.000 Euro

 • ferme care furnizează servicii de mediu (sechestrarea carbonului, protecția împotriva inundațiilor, gestionarea și purificarea apei, locuri de hrană și reproducere pentru animale etc.).

Cercetare, dezvoltare, inovare (CDI): Alocare: 4.641.000 Euro

 •  stimulare CDI, parteneriat cercetare – administrație – producători.

Promovarea comercializării, a calității și a valorii adăugate ale produselor pescărești și de acvacultură, precum și a prelucrării acestor produse
Acțiuni:
Susținerea investițiilor pentru unități de prelucrare/ procesare: Alocare: 10.443.000 Euro

 • creșterea capacității de producție;
 • eficiență energetică.

Măsuri de piață: Alocare: 696.000 Euro

 • organizarea lanțului comercial (inclusiv a lanțului scurt);
 • planuri de producție și comercializare.

Campanie națională privind promovarea consumului de pește și a activității de acvacultură: Alocare: 4.641.000 Euro

 • conștientizarea publicului cu privire la activitățile de acvacultură durabilă;
 •  eficiență energetică;
 • promovarea consumului de pește.

Atenuarea impactului unor evenimente excepționale asupra sectorului pescăresc: Alocare: 8.702.000 Euro

 • compensarea pierderilor.

Favorizarea dezvoltării durabile a comunităților care practică pescuitul și acvacultura
Acțiuni:

Sprijin pregătitor pentru constituirea/consolidarea capacității instituționale și administrative a FLAG și/sau elaborarea SDL. Alocare: 348.000 Euro

 • înființarea FLAG;
 • elaborarea SDL.

Sprijin pentru implementarea SDL, inclusiv activități de cooperare. Alocare: 53.585.000 Euro

 • proiecte selectate de FLAG;
 • costuri de funcționare;
 • cooperare.

Rata de cofinanțare

Rata de cofinantare difera de la o operatiune la alta –  de 40% ,de 50%, de 60% , 75% și 100%.

Legislație

Notificare

Aprobat prin Decizia de punere în aplicare C(2022) 8809/30.11.2022.

Informații detaliate despre program pot fi consultate accesând pagina PAP 2021-2027

 

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent