Skip to main content

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Loading

Apeluri

POCA – Asistență tehnică OS 3.2

Program de finanţare

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Status

Inactiv

Data deschiderii

10 ianuarie 2018

Buget apel

32.200.000 RON

Tip Apel

Necompetitiv

POCA – Asistență tehnică OS 3.1

Program de finanţare

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Status

Inactiv

Data deschiderii

10 ianuarie 2018

Buget apel

182.500.000 RON

Tip Apel

Necompetitiv

POCA lansează ghidul „Sprijin pentru creșterea transparenței în autoritățile și instituțiile publice precum și a măsurilor aferente sistemului de control managerial intern”

Program de finanţare

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Status

Inactiv

Data deschiderii

17 iulie 2023

Buget apel

3.000.000 RON

Tip Apel

Necompetitiv

POCA lansează Ghidul aferent cererii de proiecte non-competitive Sprijin pentru implementarea de măsuri de reformă la nivelul unor autorități si instituții publice centrale

Program de finanţare

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Status

Inactiv

Data deschiderii

07 iulie 2023

Buget apel

50.000.000 RON

Tip Apel

Necompetitiv

Descriere program

Despre Program

POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților politici instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici publice în interesul cetățenilor. Optimizarea administrației este o condiție importantă pentru punerea în aplicare a oricărei schimbări structurale către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cadrul Programului vor putea obține finanțare următoarele tipuri de beneficiari: autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.

Alocarea financiară a programului din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020 este de 553,19 milioane de euro.

Bugetul POCA 2014-2020 este structurat pe 3 axe prioritare, după cum urmează:

  • Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiară de 326,38 de milioane de euro (59%);
  • Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu o alocare financiară de 187,69 de milioane de euro FSE (33,93%);
  • Asistență tehnică, cu o alocare financiară de 39,11 de milioane de euro (7,07%).

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent