Skip to main content

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

146.120.664 LEI în cadrul Programului care se implementează în semestrul II al anului școlar 2020-2021, conform OUG nr. 6/2021.

Instituția finanțatoare

Instituția coordonatoare

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE)

Obiectivul general al programului

Prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, creșterea performanțelor școlare, învățarea remedială, accelerarea învățării prin activități educative, recreative și de timp liber, dezvoltarea personală și integrarea socială, precum și menținerea elevilor într-un spațiu securizat, ca alternativă la petrecerea timpului liber în medii cu potențial de dezvoltare a unui comportament deviant.

Axe finanțare

Grup țintă:

 În conformitate cu prevederile art. 2, alin. 1 al Normelor metodologice de aplicare a programului, aprobat prin OMEC nr. 3300/2021, cu modificările și completările ulterioare, sunt eligibili pentru a participa la acest program național pilot:

  • elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și
  • elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevii romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitățile dezavantajate economic, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Elevii trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:

  • nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispun de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;
  • se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau au situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;
  • au nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

A1.1 Monitorizarea și evaluarea internă a proiectului

A1.2 Management financiar

A1.3 Informare și promovarea rezultatelor proiectului

A2.1 Activități remediale cu elevii

A2.2 Monitorizare activitate remedială

Organizarea activităților de educație remedială, materializate în activități de învățare, vizează îmbunătățirea achizițiilor elevilor care contribuie, cu prioritate, la formarea competențelor de literație și a competențelor STEM, incluzând și activități pentru formarea comportamentelor specifice competenței „a învăța să înveți”.

Rata de cofinanțare

15,56%, conform contractului de finanțare

Sinergii și complementarități cu alte programe

  • InvestEU: investiții sociale în domeniul educației.
  • Erasmus+: oportunități educaționale și de formare pentru grupurile vulnerabile.Granturile SEE și Norvegiene: creșterea gradului de incluziune pentru grupurile defavorizate.
  • POEO – Programul Operațional Educație și Ocupare: combaterea abandonului școlar, încurajarea participării la procesul educațional.
  • POIDS – Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială: ajutorarea grupurilor de persoane vulnerabile, promovarea incluziunii și a egalității de șanse.
  • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineri.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent