Skip to main content

PROGRAMUL NAȚIONAL RECHIZITE ȘCOLARE

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

9.922.000 lei

Instituția finanțatoare

Instituția coordonatoare

Direcția Generală Învățământ Preuniversitar (DGIP)

Obiectivul general al programului

Acordarea de sprijin elevilor aflați în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară, în conformitate cu prevederile Legii nr.126/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2001.

Axe finanțare

Grup țintă: elevii din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acordarea pachetelor cu rechizite școlare specifice învățământului primar și gimnazial.

Sinergii și complementarități cu alte programe

  • InvestEU: investiții sociale în domeniul educației.
  • Corpul European de Solidaritate: mobilități de studiu și stagii de formare.
  • Erasmus+: oportunități educaționale și de formare pentru grupurile vulnerabile.
  • Granturile SEE și Norvegiene: creșterea gradului de incluziune pentru grupurile defavorizate.
  • POEO – Programul Operațional Educație și Ocupare: combaterea abandonului școlar, încurajarea participării la procesul educațional.
  • POIDS – Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială: ajutorarea grupurilor de persoane vulnerabile, promovarea incluziunii și a egalității de șanse.
  • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineri.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent