Skip to main content

Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale

Loading

Apeluri

Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice

Program de finanţare

Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale

Status

Inactiv

Data deschiderii

20 iunie 2024

Buget apel

15.000.000 RON

Descriere program

Despre program

Obiectivul schemei de minimis îl constituie stimularea operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice pentru a realiza investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, în vederea diversificării ofertei și creșterii calității serviciilor turistice și conexe din aceste destinații, precum și pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HoReCa.

Sprijinul financiar, de la bugetul de stat, va fi acordat sub forma unei alocări financiare nerambursabile, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului, în limita unui plafon de 200.000 euro.

Activități eligibile

În cadrul programului vor fi finanțate următoarele tipuri activități eligibile:

extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură;
construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare;
achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
formarea profesională a personalului angajat în domeniul HoReCa.

Instrumentul de acordare utilizat

Măsura de sprijin se acordă sub forma unei alocări financiare nerambursabile, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului. Ajutorul primit poate fi cumulat cu alte ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului prevăzut la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Bugetul alocat

Valoarea totală a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru anul în curs este de 15.000.000 lei. În schimb, dat fiind caracterul multianual al programului, pentru anul 2024 se alocă 15.750.000 lei, pentru 2025 suma 16.538.000 lei, iar pentru anul 2026 bugetul este de 17.643.000 lei. Se estimează un număr mediu anual de 15 întreprinderi beneficiare.

Durata schemei de ajutor de minimis

Schema de minimis se aplică de la data adoptării până la 31 decembrie 2023, în conformitate cu durata de valabilitate a Regulamentului UE nr. 1407/2013, cu posibilitatea prelungirii în condițiile extinderii perioadei de valabilitate a Regulamentului. În cazul în care Regulamentul UE nr. 1407/2013 va fi prelungit și se va dori prelungirea perioadei de aplicare a Schemei, va fi necesară reavizarea acesteia de către Consiliul Concurenței, în conformitate cu art. 15 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Contractele vor fi încheiate până la 31 decembrie 2023, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație în bugetul pe anul 2023 al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, iar plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2026, în limita creditelor bugetare aprobate în acest sens.
Schema de minimis se aplică de la data adoptării prin ordin de ministru.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent