Skip to main content

Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

Bugetul estimat pentru perioada 2022-2027 este de 6.000 mii lei, iar bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022, aprobat prin Legea nr. 317/2021 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2022 este de 1.000 mii lei.

Instituția finanțatoare

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prin Direcţia de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM (DAPIMM) şi Agenţiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Instituția coordonatoare

Direcția Generală Antreprenoriat și Programe de Finanțare şi Agenţiile pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE)

Obiectivul general al programului

Stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.

Obiective specifice

Programul urmăreşte, prin organizarea unui târg naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2022, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone prin: câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii; stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală; creşterea vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia; îmbunătăţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii; dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale; promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiţionale şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

  • Organizarea unui târg național al meșteșugarilor și artizanilor sub forma unei expoziții cu vânzare.
  • Organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru și prezentări în scopul promovării produselor și serviciilor realizate de către artizani și meșteșugari, câștigării de piețe externe noi pentru acest tip de produse și servicii, creșterii numărului întreprinzătorilor de succes, și al îmbunătățirii competențelor antreprenoriale, obținerii vizibilității pe piață atât a meșteșugarilor, cât și a produselor și serviciilor furnizate de aceștia, promovării serviciilor și produselor realizate apelându-se la tehnologii simple și având o componentă de prelucrare manuală semnificativă, în special utilizându-te tehnologii trediționale.
  • Diseminarea de materiale informative.

Sinergii și complementarități cu alte programe

– Programul Start-Up Nation (SUN)
– Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM
– Programul național multianual de microindustrializare
– Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor şi serviciilor de piață
– Programul pentru organizarea târgului întreprinderilor mici și mijlocii

Informatii actualizate despre program

Rezultatele programului

Prin implementarea Programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 600 de beneficiari, din care app. 100 de beneficiari în anul 2022.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent