Skip to main content

Programul național multianual de microindustrializare

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru perioada 2021-2027 este de 74.359.000 lei/anual.

Obiectivul general al programului

Programul național multianual de microindustrializare încurajează și stimulează dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în sectoare prioritare, implementat de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 – 10 Industria alimentară

 – 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;

 – 13 Fabricarea produselor textile;

 – 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;

 – 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;

 – 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;

 – 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;

 – 1811 Tipărirea ziarelor;

 – 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;

 – 20 Fabricarea substanţelor şi produselor chimice cu excepţia 2011, 2051, 2053, 2059.

 – 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;

 – 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;

 – 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

 – 24 Industria metalurgică;

 – 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei

254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;

 – 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;

 – 27 Fabricarea echipamentelor electrice;

 – 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;

 – 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;

 – 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepţia 3040;

 – 31 Fabricarea de mobilă;

 – 32 Alte activităţi industriale n.c.a

Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile care desfăşoară:

 a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013:

– 031 – Pescuitul

 – 032 – Acvacultura

b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;

 c) activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:

 1. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;

 2. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

d) activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiintarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

 e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

 f) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menţionate mai sus), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.  Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

Notificare

Programul național multianual de microindustrializare

http://www.imm.gov.ro/ro/mmaca-etichete/programul-de-microindustrializare/

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent