Skip to main content

Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

Bugetul Programului pentru anul 2023, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, este în valoare de 5.350.000 lei.

Rezultatele programului

Pentru anii 2023 și 2024 se estimează acordarea de alocaţii financiare nerambursabile pentru decontarea, prin intermediul universităților selectate, de cursuri de antreprenoriat pentru un număr de 540 de studenți, masteranzi și/sau doctoranzi, din care finanțarea a 80 de IMM-uri înființate prin program de către beneficiarii țintă.

Punctul național de contact

MAT/0219059

Obiectivul general al programului

Are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) de către studenți în ani terminali sau masteranzi din cadrul universităților acreditate din România, universități care dețin sau care autorizează pînă la data depunerii cererilor de finanțare, incubatoare de afaceri, în condițiile legii nr. 102 / 2016 privind incubatoarele de afaceri, cu completările și modificările ulterioare.

Obiective specifice

Programul constă în înfiinţarea de noi Incubatoare de Afaceri sau dezvoltarea celor existente de către universități acreditate din România, crearea unei reţele de incubatoare de afaceri în România de către mediul universitar, care va permite în principal:

a) crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor înființate de studenți în an terminal și/sau masteranzi/doctoranzi;

b) promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea performanţelor manageriale ale studenților în an terminal și/sau masteranzi/doctoranzi;

c) consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă faţă forţelor concurenţiale şi competiţiei internaţionale;

d) creşterea numărului de activităţi economice competitive, întărirea climatului investiţional, precum şi reducerea ratei şomajului în rândul absolvenților de studii superioare;

f) dezvoltarea mediului economic local, regional, naţional şi internaţional, prin utilizarea mai eficientă a potenţialului economic şi uman existent în zonă;

g) înfiinţarea şi dezvoltarea de IMM-uri inovative, capabile să utilizeze în mod eficient resursele existente şi care, la finalul perioadei de incubare, se vor afla într-o situaţie stabilă din punct de vedere financiar;

h) crearea unei relaţii eficiente între mediul universitar şi cel antreprenorial;

i) dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri capabile să facă faţă presiunilor concurenţiale;

j) favorizarea accesului IMM-urilor incubate la informaţii, servicii de consultanţă profesională, surse de finanţare, precum şi la cursuri de management și antreprenoriat;

k) promovarea unei cooperări strânse între principalii parteneri la nivel naţional, regional şi local pentru realizarea unei dezvoltări economice susţinute;

Legislație

Legislația națională și europeană privind ajutoarele de minimis și Ordinul ministrului pentru aprobarea procedurii de implementare a programului.

Notificare

Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

https://turism.gov.ro/web/2023/04/26/proiect-de-procedura-programul-de-infiintare-si-dezvoltare-de-incubatoare-tehnologice-si-de-afaceri/

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent