Skip to main content

Programul Național EURO 200

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

9.117.000 lei

Instituția finanțatoare

Instituția coordonatoare

Direcția Generală Învățământ Preuniversitar (DGIP)

Autoritatea de Management

Direcția Generală Învățământ Preuniversitar (DGIP)

Obiectivul general al programului

Stimularea achiziționării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competențe în utilizarea mijloacelor IT & C.

Axe finanțare

Grup țintă: elevii / studenții din învățământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie, conform HG nr. 225/26.05.2020 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării calculatoarelor, cu modificările și completările ulterioare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Achiziționarea de calculatoare.

Sinergii și complementarități cu alte programe

  • InvestEU: investiții sociale în domeniul educației.
  • Granturile SEE și Norvegiene: creșterea gradului de incluziune pentru grupurile defavorizate.
  • POEO – Programul Operațional Educație și Ocupare: combaterea abandonului școlar, încurajarea participării la procesul educațional.
  • POIDS – Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială: ajutorarea grupurilor de persoane vulnerabile, promovarea incluziunii și a egalității de șanse.
  • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineri.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent