Skip to main content

Programul naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure

Loading

Apeluri

Înscriere Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității

Program de finanţare

Programul naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure

Status

Inactiv

Data deschiderii

05 decembrie 2022

Tip Apel

Necompetitiv

Descriere program

Buget Total

Buget alocat în anul 2023: 150.000.000 lei

Perioada de imptementare: 01.01.2023 – 31.12.2023.

Instituția finanțatoare

Obiectivul general al programului

Creşterea natalității în România.

Criterii eligibilitate

a) cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriți sau nu)/ femeia infertilă să fie cetățeni români și să aibă domiciliul în România;
b) cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriți sau nu)/ femeia infertilă să aibă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România;
c) procedurile medicale de specialitate recomandate trebuie să se desfășoare într-o unitate medicală de pe teritoriul României, parteneră a programului, autorizată să desfășoare acest tip de activități;
d) vârsta femeii beneficiare să fie cuprinsă între 20 și 45 ani.

Actele necesare înscrierii în Program

Cererea de înscriere – Anexa 1, care cuprinde următoarele documente justificative:
a) Copii ale actelor de identitate ale solicitanților;
b) Declarație pe propria răspundere – Anexa 1a;
c) Document din care să rezulte diagnosticul de infertilitate, cu indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cusupraspecializare FIV și reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unității sanitare partenere, emis cu maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului – Anexa 1b;
d) Adeverință eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a solicitantului, emisă cu maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente oficiale, conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;
e) Acord individual de prelucrare a datelor cu caracter personal – Anexa 1c.
Solicitanții trebuie să depună online la adresa natalitate@mfamilie.gov.ro a MFTES dosarul complet.
În cazul solicitanților care nu au posibilitatea transmiterii dosarului online, aceștia pot trimite dosarul complet la adresa MFTES, în cadrul secțiunii contact pe site-ul www.mfamilie.gov.ro.
Toate documentele componente ale dosarului trebuie completate și semnate (unde este cazul) și certificate „Conform cu originalul”, după care trebuie scanate și trimise pe adresa de email: natalitate@mfamilie.gov.ro.

Dimensiunea totală a documentelor scanate transmise pe e-mail nu trebuie să depășească 25 MB

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent