Skip to main content

Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023

Loading

Apeluri

APIA – Ghidul solicitantului privind sprijinul financiar pentru măsura de investiţii în sectorul vinicol

Program de finanţare

Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023

Status

Inactiv

Data deschiderii

01 ianuarie 2019

Tip Apel

Necompetitiv

Descriere program

Buget Total

47,7 milioane EUR anual

Instituția finanțatoare

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Viticultură / Vinificație – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)

Instituția coordonatoare

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Programul naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 (apia.org.ro)

Obiectivul general al programului

Acordarea unui sprijin în favoarea restructurării şi a reconversiei plantaţiilor- una din măsurile de administrare a potenţialului productiv viticol care a fost luată de Comisia Europeană, atât pentru a întări echilibrul pieţei vitivinicole, cât şi în vederea unei mai bune adaptări a ofertei la cerere pentru anumite tipuri de produse vitivinicole.

Obiective specifice

  • Promovarea vinurilor, prin submăsura deinformare în statele membre ale Uniunii Europene cu privire la consumul responsabil de vin și la schema de denumiri de origine controlată și indicații geografice, precum și submăsura de promovare în țări terțe, în vederea îmbunătățirii competitivității vinurilor cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viței-de-vie;
  • Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole;
  • Asigurarea recoltei;
  • Investiții;
  • Distilarea subproduselor.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

  • Reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire, realizată prin plantare pe același amplasament ori pe alt amplasament echivalent ca suprafață, cu soiurile de viță-de-vie pentru struguri de vin prevăzute în anexa nr. 2 din OMADR nr. 1508 / 2018 cu modificările şi completările ulterioare;
  • Reamplasarea parcelelor viticole;
  • Replantarea ca urmare a defrișării obligatorii a plantațiilor viticole, din motive sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu anexa nr. 6 din OMADR nr. 1508 / 2018 cu modificările şi completările ulterioare;
  • Modernizarea, prin: proiectare, instalare/înlocuire sistem de susținere pentru conducere și palisaj; modernizarea formei de conducere a viței-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă și înaltă; modernizarea sistemului de susținere prin înlocuirea sârmelor și instalarea a 3 rânduri de sârme, dintre care minimum două duble, la sistemul pentru conducere și palisaj în vederea susținerii butucilor și conducerea lăstarilor; instalarea de sisteme de irigații prin picurare, eligibile la finanțare, inclusiv pentru viticultorii care au accesat programele anterioare de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole.

Rata de cofinanțare

Sprijinul financiar pentru programele de restructurare/reconversie se acordă pentru fiecare măsură eligibilă prevăzută în anexa nr. 1 din OMADR nr. 1508 / 2018 cu modificările şi completările ulterioare şi nu poate depăși 75% din valoarea costurilor restructurării.

Sinergii și complementarități cu alte programe

România se confruntă cu problema schimbărilor climatice și a degradării mediului. În ultimele două decenii, România a fost afectată de inundații ale bazinelor hidrografice și ale zonei costiere, precum și de secete severe care ar putea fi urmarea schimbărilor climatice. Măsurile de investiții finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, alături de cele care se vor dezvolta prin PNRR, în cadrul „Pilonului V – Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională”.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent