Skip to main content

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Loading

Apeluri

APIA – GHIDUL SOLICITANTULUI PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI DE STAT PENTRU REDUCEREA ACCIZEI LA MOTORINA UTILIZATA IN AGRICULTURA

Program de finanţare

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Status

Activ

Data deschiderii

01 decembrie 2023

Tip Apel

Competitiv

Submăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

Program de finanţare

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Status

Activ

Data deschiderii

01 noiembrie 2023

Buget

345.519.724 EUR

Tip Apel

Competitiv

AFIR lansează Ghidul aferent submăsurii 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”

Program de finanţare

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Status

Inactiv

Data deschiderii

02 octombrie 2023

Buget

21.378.798 EUR

* PNDR - perioada de programare 2014 - 2020

Descriere program

Ce este PNDR?

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2021 – 2027 (PNDR) este programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România. PNDR stabilește liniile de finanțare pentru atingerea obiectivelor prioritare ale României și este finanțat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). FEADR reprezintă un instrument financiar, creat de Uniunea Europeană, în scopul sprijinirii statelor membre în implementarea Politicii Agricole Comune (PAC).

Bugetul total

Bugetul PNDR destinat perioadei de tranziție 2021-2027 este de aproximativ 3,26 miliarde Euro.

 

Cine implementează FEADR?

Principalele instituții care asigură implementarea Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) sunt:

 1. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcția Generală pentru Dezvoltare Rurală îndeplinește rolul de Autoritate de Management pentru PNDR;
 2. Agenția pentru Finațarea Investițiilor Rurale (AFIR) acționează ca Autoritate de Plată asigurând implementarea tehnică și financiară pentru toate măsurile de finanțare ale PNDR, cu excepția celor destinate pentru arii cu constrângeri naturale (ANC);
 3. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) îndeplinește rolul de Organism Delegat;
 4. Curtea de Conturi a României acționează ca Organism de Certificare;
 5. Autoritatea Competentă din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Cum sprijină PNDR dezvoltarea economiei?

 • Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural;
 • Creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 • Stimularea scăderii ratei șomajului din zonă;
 • Creșterea veniturilor populației din mediul rural;
 • Dezvoltarea serviciilor;
 • Digitalizarea serviciilor economice din mediul rural;
 • Suplimentarea măsurilor de protecție a mediului în antreprenoriat.

Ce finanțează PNDR?

 1. Investițiile în active fizice;
 2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor;
 3. Serviciile de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale;
 4. Investițiile în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor;
 5. Sprijinul pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol;
 6. Sprijin pentru cooperare în domeniul agricol și silvic cu scopul comercializării produselor și atragerea de noi clienți.

Informații actualizate despre program

Informații actualizate despre Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pot fi consultate accesând pagina https://www.afir.ro/.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent