Skip to main content

Programul național de construcții de interes public sau social

Loading

Apeluri

Programul național de construcții de interes public sau social

Program de finanţare

Programul național de construcții de interes public sau social

Status

Activ

Data deschiderii

01 ianuarie 2023

Tip Apel

Necompetitiv

Descriere program

Ce se poate finanța prin programul național de construcții de interes public sau social?

Compania Națională de Investiții S.A. (CNI) derulează Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) prin care se pot realiza obiective de investiții în conformitate cu prevederile Anexei 3 din OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare așa cum sunt acestea definite în cadrul art. 1, alin (2), lit. a) – n), din Anexa 3 a actului normativ menționat anterior.

 

Subprogramele din cadrul PNCIPS sunt următoarele:

1. SUBPROGRAMUL ”SĂLI DE SPORT”
a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertize și studii aferente obiectivelor de investiții, proiectare, asistență tehnică, dirigenție de șantier, servicii de coordonare în materie de sănătate și securitate în muncă,
execuție de lucrări pentru construcții noi, reabilitare, consolidare, extindere, modernizare, finalizare structuri începute, dotare.
b. Conform art 1. alin. 2, lit. a) din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia săli de sport semnifică spații special amenajate în vederea desfășurării activităților sportive de orice fel;

2. SUBPROGRAMUL ”BAZINE DE ÎNOT”
a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertize și studii aferente obiectivelor de investiții, proiectare, asistență tehnică, dirigenție de șantier, servicii de coordonare în materie de sănătate și securitate în muncă,
execuție de lucrări pentru construcții noi, reabilitare, consolidare, extindere, modernizare, finalizare structuri începute, dotare.
b. Conform art 1. alin. 2, lit. b) din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia bazine de înot semnifică bazine pentru competiții naționale și internaționale, precum și bazine de înot didactic și agrement

3. SUBPROGRAMUL ”COMPLEXURI SPORTIVE”
a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertize și studii aferente obiectivelor de investiții, proiectare, asistență tehnică, dirigenție de șantier, servicii de coordonare în materie de sănătate și securitate în muncă,
execuție de lucrări pentru construcții noi, reabilitare, consolidare, extindere, modernizare, finalizare structuri începute, dotare.
b. Conform art 1. alin. 2, lit. c) din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia complexuri sportive semnifică spații și/sau terenuri special amenajate pe care se pot desfășura activități sportive și de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv activități conexe;

4. SUBPROGRAMUL ”AȘEZĂMINTE CULTURALE”
a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertize și studii aferente obiectivelor de investiții, proiectare, asistență tehnică, dirigenție de șantier, servicii de coordonare în materie de sănătate și securitate în muncă,
execuție de lucrări pentru construcții noi, reabilitare, consolidare, extindere, modernizare, finalizare structuri începute, dotare.
b. Conform art 1. alin. 2, lit. d) din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia așezăminte culturale semnifică imobile în care se desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă, precum: căminele culturale, casele de cultură, universitățile populare, școlile populare de arte și meserii, centrele culturale și altele asemenea

5. SUBPROGRAMUL ”UNITĂȚI ȘI INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT”
a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertize și studii aferente obiectivelor de investiții, proiectare, asistență tehnică, dirigenție de șantier, servicii de coordonare în materie de sănătate și securitate în muncă,
execuție de lucrări pentru construcții noi, reabilitare, consolidare, extindere, modernizare, finalizare structuri începute, dotare.
b. Conform art 1. alin. 2, lit. e) din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia unități și instituții de învățământ de stat semnifică imobile destinate procesului educațional și de cercetare, spații cu destinația cămine și cantine, imobile destinate activităților cultural-sportive;

6. SUBPROGRAMUL ”PATINOARE ARTIFICIALE”
a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertize și studii aferente obiectivelor de investiții, proiectare, asistență tehnică, dirigenție de șantier, servicii de coordonare în materie de sănătate și securitate în muncă,
execuție de lucrări pentru construcții noi, reabilitare, consolidare, extindere, modernizare, finalizare structuri începute, dotare.
b. Conform art 1. alin. 2, lit. f) din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia patinoare artificiale semnifică patinoare artificiale pentru competiții naționale și internaționale, precum și patinoare artificiale de agrement;

7. SUBPROGRAMUL ”UNITĂȚI SANITARE”
a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertize și studii aferente obiectivelor de investiții, proiectare, asistență tehnică, dirigenție de șantier, servicii de coordonare în materie de sănătate și securitate în muncă,
execuție de lucrări pentru construcții noi, reabilitare, consolidare, extindere, modernizare, finalizare structuri începute, dotare b. Conform art 1. alin. 2, lit. g) din OG 25/2001 cu modificările și completările
ulterioare, expresia unități sanitare semnifică spitale/dispensare medicale și/sau alte unități sanitare în care funcționează cabinete medicale;

8. SUBPROGRAMUL ”SĂLI DE CINEMA”
a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertize și studii aferente obiectivelor de investiții, proiectare, asistență tehnică, dirigenție de șantier, servicii de coordonare în materie de sănătate și securitate în muncă,
execuție de lucrări pentru construcții noi, reabilitare, consolidare, extindere, modernizare, finalizare structuri începute, dotare.
b. Conform art 1. alin. 2, lit. h) din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia săli de cinema semnifică spații destinate proiecției cinematografice;

9. SUBPROGRAMUL ”LUCRĂRI ÎN PRIMĂ URGENȚĂ”
a. Conform art. 3, alin. 2 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, în scopul prevenirii și atenuării efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale – cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, se pot finanța următoarele categorii de servicii și
lucrări: expertizare tehnică, proiectare, asistență tehnică, dirigenție de șantier, servicii de coordonare în materie de sănătate și securitate în muncă, execuție construcții noi, reconstrucția imobilelor afectate de cutremure de pământ,
inundații, alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de teren, acțiuni accidentale, incendii, accidente tehnice și execuția lucrărilor care constau în consolidarea/repararea elementelor structurale și, după caz, a elementelor
nestructurale ale construcției și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, demolări parțiale, lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare, reabilitări la construcții și instalațiile aferente, reparații capitale.
b. Conform art 1. alin. 2, lit. i) din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia lucrări în primă urgență semnifică lucrări executate în scopul prevenirii și atenuării efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale – cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren,
incendii, accidente tehnice;

10.SUBPROGRAMUL ”REABILITARE BLOCURI DE LOCUINȚE SITUATE ÎN LOCALITĂȚI DIN ZONE DEFAVORIZATE”
a. Se finanțează exclusiv obiectivele de investiții preluate din Programul de reabilitare a unor blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate, pentru anul 2014, aprobat prin HG 343/2014, până la finalizarea acestora

11.SUBPROGRAMUL ”DRUMURI DE INTERES LOCAL ȘI DRUMURI DE INTERES JUDEȚEAN”
a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertize și studii aferente obiectivelor de investiții, proiectare, asistență tehnică, dirigenție de șantier, servicii de coordonare în materie de sănătate și securitate în muncă,
execuție de lucrări pentru construcții noi, reabilitare, consolidare, extindere, modernizare, finalizare structuri începute, dotare.
b. Conform art 1. alin. 2, lit. o) din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia drumuri de interes local și drumuri de interes județean semnifică căi de comunicație terestră special amenajate pentru circulația vehiculelor și pietonilor, clasificate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin acte ale autorităților publice;

12.SUBPROGRAMUL ”FOSE SEPTICE, MICROSTAŢII DE EPURARE, SISTEME DE ALIMENTARE
CU APĂ ŞI SISTEME DE CANALIZARE”
a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertize și studii aferente obiectivelor de investiții, proiectare, asistență tehnică, dirigenție de șantier, servicii de coordonare în materie de sănătate și securitate în muncă,
execuție de lucrări pentru construcții noi, reabilitare, consolidare, extindere, modernizare, finalizare structuri începute, dotare.
b. Conform art 1. alin. 2, lit. p) – r) din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia
i. Fose septice reprezintă rezervoare hidroizolante/etanșe subterane, în care se colectează apele menajere și care asigură reținerea materiilor solide și a deșeurilor plutitoare, fiind descărcate cu ajutorul vidanjelor, la o anumită
perioadă de timp, în funcție de capacitatea de stocare a acestora, și/sau fose septice ecologice care au unitate de tratare anaerobă a apelor reziduale și asigură epurarea apelor uzate, inclusiv construirea/reabilitarea/extinderea grupurilor sanitare deservite de acestea, după caz
ii. Microstații de epurare reprezintă ansamblul de construcții și instalații destinat epurării apelor uzate, prin metode mecanice, mecano-chimice, biologice și altele;
iii. Sistem de canalizare reprezintă ansamblul construcțiilor și terenurilor aferente instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare și care
cuprinde, de regulă, următoarele componente: racorduri de canalizare de la punctul de delimitare a proprietății și preluare, rețele de canalizare, stații de pompare, stații de epurare, colectoare de evacuare spre emisar, guri de vărsare în emisar, depozite de nămol deshidratat.
iv. Sistem de alimentare cu apă reprezintă ansamblul construcțiilor și terenurilor, instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă și care cuprinde, de regulă, următoarele componente: captări, aducțiuni, stații de tratare, stații de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, rețele de transport și distribuție, branșamente, până la
punctul de delimitare a proprietății

13.SUBPROGRAMUL ”ALTE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR
a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările  ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertize și studii aferente obiectivelor de investiții, proiectare, asistență tehnică, dirigenție de șantier, servicii de coordonare în materie de sănătate și securitate în muncă,
execuție de lucrări pentru construcții noi, reabilitare, consolidare, extindere, modernizare, finalizare structuri începute, dotare.
b. Conform art 1. alin. 2, lit. j) din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, expresia alte obiective de interes public sau social in domeniul construcțiilor semnifică orice tip de construcții care se realizează pentru satisfacerea nevoilor materiale și spirituale ale comunităților locale, inclusiv la nivel național, care nu se încadrează în subprogramele menționate anterior;

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent