Skip to main content

PROGRAMUL NAȚIONAL DE CONSTRUCȚII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL DERULAT ÎN BAZA ANEXEI 3 LA O.G. NR.25/2001 PRIVIND ÎNFIINȚAREA COMPANIEI NAȚIONALE DE INVESTIȚII “C.N.I.” – S.A

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Bugetul programului pe anul 2021 – 3.902,9 milioane lei credite de angajament, 1.505,5 milioane lei credite bugetare.

Instituția coordonatoare

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A.

Obiectivul general al programului

Programul are drept scop realizarea unor construcții de interes public sau social la nivel local în vederea echipării corespunzătoare a teritoriului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Sunt eligibile lucrări pentru următoarele subprograme: Săli de sport; Complexuri sportive; Bazine de înot; Așezăminte culturale; Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate; Unități sanitare din mediul urban; Patinoare artificiale; Săli de cinema; Instituții de învățământ superior de stat; din următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică/expertizare energetică/ proiectare/construcții noi/reabilitare/consolidare/extindere/ modernizare/finalizare structuri începute cu aceeași destinație/ dotare.

De asemenea, sunt eligibile lucrări în primă urgență pentru expertizare tehnică, proiectare, execuție construcții noi, reconstrucția imobilelor afectate de cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de teren; respectiv expertizare tehnică, proiectare și execuția lucrărilor care constau în: consolidarea/repararea elementelor structurale și, după caz, a elementelor nestructurale ale construcției și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, demolări parțiale, lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare, reabilitări la construcții și instalațiile aferente, reparații capitale.

Rata de cofinanțare

Prin program nu este stabilită o rată de cofinanțare. Beneficiarii pun la dispoziție amplasamentul (terenul) pe care se realizează lucrările.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent